Babiny

cvičiště

Opuštěno armádou v roce 2003

50.6020912N, 14.13643494E

Status ochrany přírody

CHKO - České středohoří

Současné využití

Historický vývoj

Bývalé cvičiště Babiny se nachází severně od Litoměřic u obce Čeřeniště. Aktivní bylo od 60. let 20. století do konce 90. let a rozkládalo se v prostoru mezi Babinským vrchem (630 m n. m.) a vrchem Vrchovina (677 m n. m.). Po opuštění zůstalo několik let bez využití. V současnosti je menší část oplocena a využívána pro pastvu ovcí a větší část je oficiální dráhou pro pojezdy terénních automobilů a občasných jízd vyřazené vojenské techniky. Přírodovědně se jedná o cennou lokalitu. Díky častým pojezdům a přítomnosti periodických tůní v různých fází vegetační sukcese je lokalitou lupenonohých korýšů a obojživelníků.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva, offroad, pojezdy vojenskou technikou.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 18.07.2022 VU KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 18.07.2022 VU KO
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 18.05.2015 HD V
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 11.07.2015 NT
Motýli modrásek bělopásný Aricia eumedon 11.07.2015 NT
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 11.07.2015 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 11.07.2015 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 18.05.2015 NT
Motýli vřetenuška chrastavcová Zygaena osterodensis 11.07.2015 CR
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 11.07.2015 NT
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 12.05.2023 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 12.05.2023 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 22.06.2022 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 15.04.2018 VU HD V
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 08.06.2022 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 25.06.2019 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 09.07.2020 NT O
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 09.06.2016 NT SO
Ptáci ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 23.05.2017 VU O
Vážky šídlatka tmavá Lestes dryas 27.06.2020 NT

Zdroje informací

Fotogalerie