Beroun – Na Veselé

Bývalé posádkové cvičiště

Rozloha 50 ha

Opuštěno armádou v 90. letech.

49.97799259N, 14.08467789E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

Bez územní ochrany.

Současné využití

Na většině rozlohy lokality bylo vybudováno golfové hřiště, část je zastavěna bytovými domy a malá část má přírodní charakter. V této části je realizován ochranářský management.

Historický vývoj

Opuštěné cvičiště nazývané Na Veselé se nacházelo na  vrchu Na Šibenici nad městskou částí Závodí a bylo založeno v roce 1948. V Berouně byly po druhé světové válce dislokovány různé útvary z nichž nejznámější byl 1. spojovací pluk, který zde byl umístěn od roku 1960. V roce 1979 sem přichází VÚ 9967, který byl v roce 1982 reorganizován na 59. brigádu dálkových spojů. Po roce 1990 prošla dalšími transformacemi a v roce 2000 definitivně zanikla. 

Biologicko-ochranářský význam

Většina plochy bývalého cvičiště je z důvodu současného využívání (golfové hřiště, bytová výstavba) bez biologického významu nebo je význam velmi malý. Cenná zůstává malá a okrajová část bývalého cvičiště v části zvané Třešňovka. Zde se nacházejí suché trávníky v kombinaci se starým třešňovým sadem. V území probíhá entomologický průzkum zajišťovaný spolkem Berounská zeleň.

Přírodní poměry

Území leží v teplé oblasti (T2) na plochém vrchu mezi údolími dvěma drobných přítoků Berounky. Rovinatý charakter bývalého cvičiště přechází jihozápadním směrem k Berounu na jižně a jihovýchodně orientovaný svah s biotopy suchých až stepních trávníků, řídkých křovin a starého ovocného sadu. Většinu cvičiště zaujímá golfové hřiště a bytové domy.

Ochranářský management

Na lokalitě jsou realizovány pravidelné ochranářské zásahy spočívající v pastvě smíšeného stáda ovcí a koz a také v pastvě oslů. Části travních porostů jsou pravidelně sečeny. Současně zde hospodařící spolek postupně obnovuje třešňový sad dosadbou nových stromů.

Rizika

Hlavní riziko na část Třešňovka představuje tlak developerů na zástavbu území bytovými domy.

Osoby a organizace působící v území

Spolek Berounská zeleň.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 27.07.2020 VU
Motýli okáč metlicový Hipparchia semele 20.08.2020 CR
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 21.06.2020 NT
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 27.07.2020 NT O
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 28.07.2020 VU
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 28.07.2020 NT
Motýli vřetenuška pozdní Zygaena laeta 28.07.2020 EN

Fotogalerie