Bradlecká Lhota

střelnice pěchotní

Opuštěno armádou začátkem 90.let 20.stol.

50.48103996N, 15.40213915E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Vznik střelnice se nepodařilo zjistit, nelze vyloučit, že byla zřízena již za Rakouska-Uherska pro výcvik posádek umístěných v Jičíně. Zánik střelnice spadá do začátku 90. let a v současné době většina zarůstá náletem dřevin.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie