Červené Pečky – Pašinka

Pěchotní střelnice

Rozloha 2 ha

Období ukončení výcviku neznámé.

49.99594295N, 15.19465757E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Bez využití.

Historický vývoj

O vojenské historii tohoto území se nepodařilo získat bližší informace. 

Biologicko-ochranářský význam

Biologicky nevýznamné území.

Přírodní poměry

Lokalita se nachází u obce Pašinka na pravém břehu v nivě toku Polepka a je zarostlé náletovými dřevinami. Nachází se v teplé klimatické oblasti(T2).

Ochranářský management

Není realizován.

Rizika

Území je v současné době bez biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

Fotogalerie