Cheb – Maškov

cvičiště, letiště – zpevněné

Opuštěno armádou začátkem 90.let 20.stol.

50.06931522N, 12.39520434E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Letiště zde vzniklo za první republiky. Údaje o využívání cvičiště armádou jsou poměrně kusé. První vojenská činnost byla na jihu území ke konci 50. let – jednalo se o několik zákopů a okopů. V 60. a 70. letech bylo území využíváno k výcviku řidičů těžké techniky, ale intenzita výcviku nebyla příliš vysoká. Cvičiště zřejmě zaniklo na začátku 90. let, patrně v souvislosti s odsunem okupační sovětské armády z Chebu.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny bahnička bradavkatá Eleocharis mamillata 05.06.2016 NT
Cévnaté rostliny ostřice rusá Carex flava 05.06.2016 NT
Cévnaté rostliny vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 05.06.2016 NT O
Cévnaté rostliny vrbovka bahenní Epilobium palustre 05.06.2016 NT
Cévnaté rostliny zábělník bahenní Comarum palustre 05.06.2016 NT
Mechorosty Sphagnum sp. 05.06.2016 HD V

Zdroje informací

Fotogalerie