Chodová Planá

střelnice pěchotní

Opuštěno armádou začátkem 90.let 20.stol.

49.89599185N, 12.74955776E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Střelnice o délce 400m byla zřízena v polovině 50. let. Výraznou modernizací prošla v 70. letech. Činnost byla ukončena v první polovině 90. let. Pozemky v rámci střelnice patří ministerstvu vnitra, včetně krátké (50 m) střelnice.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Motokros.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny ostřice dvouřadá Carex disticha 16.06.2016 NT

Zdroje informací

Fotogalerie