Domažlice – cvičiště

Bývalé posádkové cvičiště a pěchotní střelnice

Rozloha 6,5 ha

Opuštěno armádou na přelomu 50. a 60 let

49.4414019N, 12.91364859E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

běžné zemědělské hospodaření – pole, louky

Historický vývoj

Historie cvičiště je poměrně krátká a informace jsou vzácné. Svému účelu sloužilo přibližně jen v 50. letech, přesněji ještě v roce 1950 zde cvičiště nebylo a v roce 1964 již bylo území zastavěno. V roce 1957 zde byla jednak střelnice a na jihu potom síť zákopů a okopů

Biologicko-ochranářský význam

Zastavěné. Bez biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 450m spadající do Domažlické pahorkatiny leží v mírně teplé oblasti (na přechodu MT5 a MT9). Na větší části území se nacházejí protero a paleozoické pararuly.

Ochranářský management

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

https://www.spolubojovnici.cz

Fotogalerie