Lipník nad Bečvou

Bečva

Cvičiště - aktivní

Rozloha 24 ha

Armádou stále využíváno

49.52226658N, 17.612383790E

Olomoucký kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Přibližně 1/2 lokality je využíváno i jako louka, zbytek jako cvičiště.

Historický vývoj

Vojenská posádka v Lipníku nad Bečvou byla zřízena v roce 1921, kdy se byla přemístěna část 53. dělostřeleckého pluku. Výstavba kasáren probíhala v letech 1033-36. V letech 1921-64 sídlila v kasárnách víc než desítka různých jednotek, zejména dělostřeleckých. Od r. 1964 zde působil spojovací pluk. V současnosti v kasárnách sídlí 143. zásobovací prapor 14. pluku logistické podpory. Tento prapor působí v kasárnách společně s Centrem nasaditelných systémů. 

Činnost vojáků na cvičišti je na leteckých snímcích patrná od poloviny 50. let. Je zřejmé, že ještě v 70. letech probíhaly pojezdy po celé ploše cvičiště, zatímco začátkem 90. let bylo k pojezdům využívána již jen západní polovina území (východní část využívána i jako louka).

V letech 2007-9 byl v západní polovině plochy v rámci tzv. rekultivace nelegálně odtěžen písek a celá plocha znovu zavezena stavebním odpadem. Tato část nadále slouží jako cvičiště (pro jízdy).

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Cvičiště leží při řece Bečvě na východ od Lipníku nad Bečvou, v nadmořské výšce okolo 250 m n.m.  Území se nachází v mírně teplé oblasti (MT11). Geologické podloží tvoří kvarterní nivní sedimenty.

V západní části cvičiště, kde bylo provedena těžba písku a rekultivace, a v současnosti slouží jako cvičiště, převažuje vegetace ruderálního charakteru, s hojným náletem dřevin (hl. topoly a vrby). Díky pojezdům vojenské techniky se v území vyskytují rozježděné cesty s holou půdou a kalužemi. Východní část cvičiště je udržována jako louka.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Armáda ČR, posádka Lipník nad Bečvou – 143. zásobovací prapor 14. pluku logistické podpory

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/general-opata-navstivil-cviceni-federated-cloud-2019-na-posadkovem-cvicisti-becva-210281/

https://14plogp.army.cz/aktuality/oslavili-jsme-100-let-vzniku-posadky-v-lipniku-nad-becvou

https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-Dukelska-kasarna-t176408

https://www.mesto-lipnik.cz/uzemni%2Dplan%2Dlipnik%2Dnad%2Dbecvou/d-19267

https://hranicky.denik.cz/zpravy_region/jak-upravit-cviciste-odtezit-sterkopisky-a-zavezt-.html

https://olomoucky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnikatel-kohout-ukradl-a-prodal-93-tun-sterkopisku-dostal-4-roky-vezeni-201209-xpub.html

Fotogalerie