Šumperk

Rapotín

Bývalé cvičiště, tanková střelnice

Rozloha: 75 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně v roce 1990

49.99276985N, 16.98575105E

Olomoucký kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Téměř celé území bývalého vojenského cvičiště má dnes jiné využití. V místě bývalé tankové střelnice vznikla skládka TKO, dále solární elektrárna a pila, V západní části je postupně budováno golfové hřiště. Zejména v severní části se nacházejí lesní porosty.

Historický vývoj

Území sloužilo jako tanková střelnice a cvičiště Sovětské armády, která byla odsunuta v roce 1990. Západní část bývalého cvičiště byla od r. 1994 až do r. 2018 využívána pro motokros.

Biologicko-ochranářský význam

Území je bez větší biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště leží přibližně 1,5 km západně od obce Rapotínv, v nadmořské výšce 360-430 m n.m.. Území se nachází v mírně teplé oblasti (na přelomu MT2). Geologické podloží tvoří kvarterní hlinito-písčité sedimenty.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Území je v současné době bez větší biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 09.05.2014 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 06.05.2017 VU O
Ptáci krkavec velký Corvus corax 10.05.2020 O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 10.05.2020 NT BD I O

Fotogalerie