Trutnov

Bývalé posádkové cvičiště

Rozloha 37 ha

Opuštěno armádou v roce 1990

50.5688601N, 15.88508859E

Královéhradecký kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

motokrosové hřiště, pole

Historický vývoj

Historii vzniku vojenského cvičiště v Trutnově se nepodařilo dohledat, cvičiště pravděpodobně vzniklo za první republiky. V roce 1938 nicméně existovala na jihu cvičiště hustá síť zákopů sloužících k výcviku hraničářského praporu dislokovaného v Trutnovských kasárnách. Po druhé světové válce v Trutnově působil 252. protiletadlový pluk Trutnov, později prapor odmořování. Od začátku 60. let zde byl dislokován silniční prapor, který v roce 1968 vzorně nepozdvihl zbraně a kasárna dle rozkazu – spolu s cvičištěm – předal sovětské armádě (konkrétně 914. dělostřeleckému pluku). Ta zde působila do odsunu v roce 1999.

Vlastní cvičiště bylo využíváno v roce 1938 k výcviku hraničářů a to pouze v cca jižní ¼. Na největší rozloze se cvičilo v 50. letech, kdy byla využívána celá plocha cvičiště. Od 60. let je opět využívána pouze jižní ¼.

Biologicko-ochranářský význam

Na jižní ¼ je provozován motokros. Je zde velký podíl volné půdy a řídkých – byť mezofilních a ruderalizovaných trávníků. Na úrovni mikroregionu má lokalita svůj biologický význam. Zbývající část cvičiště je přeměněna na pole.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 470 m spadající Podkrkonošské pahorkatiny leží v mírně teplé oblasti (MT2). Na lokalitě převládají permské červenohnědé pískovce ve svrchní části vápnité.

Ochranářský management

Na zmíněné jižní části lokality je provozován řízený motokros.

Rizika

Pro zbývající fragment cvičiště představuje hlavní riziko převodu zbytku území na polní cenózy, případně ukončení motokrosové činnosti.

Osoby a organizace působící v území

Krkonošský Automoto Klub v AČR

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

https://www.kamk.cz/

Fotogalerie