Horšovský Týn

Malé vojenské cvičiště na Šibeničním vrchu.

Rozloha 20 ha

Opuštěno armádou zřejmě kolem roku 1990

49.5199417N, 12.9648253E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

Na části skládka odpadu, zbytek bez managementu.

Historický vývoj

Neznámý. V době, kdy bylo aktivně vojensky využíváno, bylo území bez dřevin, patrně porostlé luční vegetací, menší část byla pravidelně disturbována. Opuštěné zřejmě kolem roku 1990.

Biologicko-ochranářský význam

Skládka odpadu je mimořádně atraktivním územím pro řadu druhů ptáků. Vyskytují se zde ve velkém množství, jsou přitahováni potravní nabídkou na skládce. Jedná se o desítky dravců, mezi nimiž odminují oba dva druhy luňáků – luňák červený a luňák hnědý, V desítkách jedinců se zde vyskytuje krkavec velký.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT10) v nadmořské výšce okolo 450 m. Geologický podklad tvoří biotitické pararuly.

Ochranářský management

Bez managementu.

Rizika

Pokračující sukcese ve zbytcích bezlesí.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie