Jamolice – letiště

Bývalé polní – záložní – letiště

Rozloha 57 ha

Opuštěno armádou v první polovině 90. let

49.08071752N, 16.25904625E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

běžné zemědělské hospodaření – pole, louky.

Historický vývoj

Letiště bylo zřízeno na začátku 50. let a sloužilo jako záložní letiště pro letecké útvary 22. letecké stíhací divize a nástupnické jednotky. Do roku 1971 bylo využíváno k výcviku přistání a vzletu na polních letištích, od roku bylo záložní již jen pro posádku dislokovanou v Náměšti nad Oslavou. Zajímavostí je, že zde během maďarského povstání v listopadu 1956 bylo umístěno 25 MIG–15 z Pardubického letiště. Letiště bylo zrušeno v první polovině 90. let.

Biologicko-ochranářský význam

Jedná se o běžné polní cenózy a drobný fragment kulturní louky. Bez biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 380m spadající do Mohelenské vrchoviny leží v mírně teplé oblasti (MT11). Na větší části území se nacházejí protero a paleozoické serpenitiy a granulity, okrajově sem zasahují kvartérní různě zrnité sedimenty.

Ochranářský management

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD Sloupec1 NEPŮVODNÍ DRUH ID_POLYGONU
Cévnaté rostliny hořec křížatý Gentiana cruciata 08.08.2016 EN O 301

Zdroje informací

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

https://www.spolubojovnici.cz

Fotogalerie