Kadaň

Úhošť, Naše radost

cvičiště

Opuštěno armádou v roce 1994

50.36489991N, 13.25769908E

Status ochrany přírody

NPR - Úhošť; EVL - Doupovské hory; PO - Doupovské hory

Současné využití

Historický vývoj

Cvičiště bylo založeno v polovině 50. let a k výcviku sloužilo až do roku 1994. Zajímavostí je, že součástí pěchotní střelnice zřízena již za Rakouska-Uherska a využívaná všemi armádami.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč, pastva, vyřezávání dřevin a jiné.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny hořinka východní Conringia orientalis 01.06.2014 CR
Cévnaté rostliny koniklec luční Pulsatilla pratensis 23.04.2015 VU SO
Cévnaté rostliny plamének přímý Clematis recta 01.06.2014 NT O
Cévnaté rostliny rmen barvířský Anthemis tinctoria 20.09.2018 NT
Cévnaté rostliny šanta lesostepní Nepeta nuda 06.06.2014 VU
Cévnaté rostliny vstavač mužský Orchis mascula 23.05.2021 EN SO
Cévnaté rostliny záraza hřebíčková Orobanche caryophyllacea 01.06.2014 NT
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 19.05.2015 HD V
Motýli bekyně vrbová Leucoma salicis 14.09.2018 VU
Motýli běloskvrnáč lišejníkový Dysauxes ancilla 25.05.2018 NT
Motýli blýskavka lemovaná Amphipyra perflua 03.08.2018 NT
Motýli bourovec hlohový Trichiura crataegi 05.08.2019 NT
Motýli bourovec jetelový Lasiocampa trifolii 06.07.2018 EN
Motýli bourovec ovocný Gastropacha quercifolia 08.06.2019 EN
Motýli bourovec prsténčivý Malacosoma neustria 12.07.2019 NT
Motýli bourovec pryšcový Malacosoma castrense 08.06.2019 CR
Motýli bourovec švestkový Odonestis pruni 05.07.2019 VU
Motýli dlouhozobka zimolezová Hemaris fuciformis 25.05.2018 VU
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 11.06.2022 NT
Motýli hranostajník březový Furcula bicuspis 05.07.2019 VU
Motýli hřbetozubec dubový Drymonia ruficornis 05.08.2019 NT
Motýli lišaj pryšcový Hyles euphorbiae 30.07.2019 EN O
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 20.07.2017 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 10.08.2023 NT
Motýli modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis 10.08.2023 VU
Motýli modrásek kozincový Glaucopsyche alexis 11.06.2022 VU
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 11.06.2022 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 11.06.2022 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 11.06.2022 NT
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 10.08.2023 VU
Motýli ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe 08.06.2019 NT
Motýli okáč metlicový Hipparchia semele 10.08.2023 CR
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 06.07.2018 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 11.06.2022 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 20.07.2018 NT
Motýli ostruháček švestkový Satyrium pruni 08.06.2019 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 21.06.2018 O
Motýli pabourovec pampeliškový Lemonia taraxaci 05.07.2019 EN
Motýli pestrobarvec petrklíčový Hamearis lucina 25.05.2018 EN
Motýli píďalka černá Epirrhoe hastulata 14.09.2018 NT
Motýli přástevník angreštový Rhyparia purpurata 16.08.2018 VU
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 06.07.2018 HD II
Motýli přástevník mařinkový Watsonarctia casta 21.06.2018 EN SO
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 10.08.2023 VU
Motýli soumračník mochnový Pyrgus serratulae 21.05.2018 EN
Motýli soumračník skořicový Spialia sertorius 21.05.2018 VU
Motýli soumračník žlutoskvrnný Thymelicus acteon 27.05.2017 EN
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 20.07.2017 NT
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 20.07.2017 NT
Motýli zelenáček trnkový Rhagades pruni 30.07.2019 EN
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 10.08.2023 VU
Ortopteroidní hmyz saranče černoskvrnná Stenobothrus nigromaculatus 03.08.2021 NT
Ortopteroidní hmyz saranče slámová Euchorthippus pulvinatus 03.08.2021 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 22.05.2022 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 27.06.2022 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 16.06.2014 VU HD IV SO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 25.09.2019 NT
Ptáci jestřáb lesní Accipiter gentilis 26.04.2023 VU O
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 22.05.2022 NT
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 07.02.2022 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 26.04.2023 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 26.04.2023 VU SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 22.05.2022 VU BD I SO
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 26.04.2023 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 27.06.2022 NT BD I O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 20.07.2014 EN BD I SO
Ptáci vrána černá Corvus corone 29.01.2023 NT
Savci zajíc polní Lepus europaeus 26.04.2023 NT

Zdroje informací

Fotogalerie