Kroměříž

Těšnovice

cvičiště

Opuštěno armádou 2000-2005

49.26009726N, 17.40756543E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Bývalé cvičiště se nachází západně od obce Těšnovice na severně orientovaných svazích. Plocha sloužila pro výcvik posádek dislokovaných v Kroměříži. Po ukončení vojenského výcviku byla část bývalého cvičiště převedena na ornou půdu a část byla využívána pro motokros. V současnosti je plocha bez využití a zarůstá náletovými dřevinami.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 08.04.2017 VU O
Brouci svižník polní Cicindela campestris 08.04.2017 O
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 16.06.2017 HD II a IV SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 04.06.2014 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 04.06.2014 NT SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 19.04.2018 VU BD I O

Zdroje informací

Fotogalerie