Krupka

Bývalé cvičiště

Rozloha 23 ha

Opuštěno armádou v roce 1990 (s odsunem sovětských vojsk)

50,66787122N, 13,86962997E

Ústecký kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Většina území byla zastavěna jako průmyslová zóna, část je pokrytá lesem.

Historický vývoj

V roce 1952 se usídlila v bohosudovském gymnáziu československá armáda (v letech 1963-5 zde sídlil např. silniční prapor). Na snímcích z 50. a 60. let jsou patrné na cvičišti zákopy a dopadové plochy. Po roce 1968 sloužilo toto území sovětské armádě, která ho využívala jako garáže, sklady, střelnici i tankodrom, a to až do začátku roku 1991, kdy byla zdejší vojsko odsunuto. Po roce 2003 zde byl postupně vybudován rozsáhlý průmyslový areál.

Biologicko-ochranářský význam

Území je bez větší biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Území leží v teplé oblasti (T2), v nadmořské výšce 200 m n.m. Geologické podloží tvoří tercierní jíly a písky, částečně překryté kvarterními nivními sedimenty.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci nosorožík kapucínek Oryctes nasicornis 04.07.2019 NT O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 14.03.2020 VU
Ptáci vrána černá Corvus corone 14.03.2020 NT

Fotogalerie