Labuť

U střelnice

střelnice jiná

V 60. letech 20. století již činnost armády nezřetelná, patrně opuštěno

49.71680787N, 12.65154258E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Cenná lokalita, kde se zachovala mozaika vlhkých pcháčových luk až rašelinného charakteru, pramenišť, sušších porostů smilkových trávníků. Vzhledem k dlouhodobému ponechání sukcesi plocha intenzivně zarůstá křovinami (hloh) i stromy (osika, smrk). Plocha s potenciálem obnovy cenných stanovišť.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 21.09.2022 VU SO

Zdroje informací

Fotogalerie