Lenešice

Pěchotní střelnice

Rozloha 4 ha

Období ukončení výcviku neznámé.

50.3880344N, 13.7611903E

Ústecký kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

V současnosti je severní čtvrtina využívána jako střelnice, zbývající část je soukromým zemědělským objektem.

Historický vývoj

O vojenské historii tohoto území se nepodařilo získat bližší informace. Na historických leteckých snímcích je zachycena aktivní střelnice již v roce 1938. Po roce 1990 je využívána již pouze severní část. 

Biologicko-ochranářský význam

Přírodovědný význam plochy je nízký.

Přírodní poměry

Lokalita se nachází jižně od Lenešického chlumu u Loun a  má podobu úzkého severojižně orientovaného pruhu obklopeného poli. Leží v teplé klimatické oblasti (T2).

Ochranářský management

Není realizován, na části probíhá pastva ovcí, malá část je využívána jako amatérská střelnice.

Rizika

Území je v současné době bez biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

Fotogalerie