Letiště Přelouč

Cvičiště Velká Jízdárna, Letiště Na Hájku

Bývalé polní letiště

Rozloha 19 ha

Opuštěno armádou v roce 1955

50.0321669N, 15.5815786E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

střelnice, lesy, sklady, manipulační plochy

Historický vývoj

Dle dostupných údajů sloužila oblast na začátku 20. století prokazatelně jako cvičiště pro přeloučskou vojenskou posádku, ale i pro místní Sokoly. Dříve území patrně využívali vojáci jezdeckých kasáren – což mj. naznačuje starý název Velká Jízdárna. Letiště zde bylo zřízeno dle některých údajů v roce 1937, pravděpodobněji ale 21.října 1935, kdy město pronajalo armádě zdejší pozemky. Za druhé světové války využívala letiště Luftwafe. Po druhé světové válce se na letiště vrátila Československá armáda, působily zde ale i civilní motoroví letci a od 50. let minulého století také bezmotoroví. V roce 1955 bylo letiště zrušeno. V letech 1958-1959 byla v oblasti zřízena myslivecká střelnice, některé objekty také využíval Svazarm, pod který od roku 1953 patřilo civilní létání.

Biologicko-ochranářský význam

V současné době je území bez větší biologické hodnoty. Území z větší části zalesněno, část je zastavěna. V oblasti střelnice jsou pravidelně sekané trávníky a malá část, která krátce sloužila jako motokrosové cvičiště a nyní zůstává ladem, případně slouží jako manipulační plocha.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 220m spadající do Chrudimské tabule leží v teplé oblasti (T2). Na lokalitě převládají kvartérní písky a štěrky, méně zastoupené jsou pak různé typy svrchnokřídových slínovců.

Ochranářský management

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Střelecký klub Přelouč z.s.

SVOS, spol. s r.o.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

https://www.mestoprelouc.cz

https://www.geocaching.com

Fotogalerie