Levonice – Postoloprty

Travnaté letiště, opuštěné cvičiště

Rozloha 30 ha

Období ukončení výcviku neznámé.

50.3880344N, 13.7611903E

Ústecký kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Po roce 2000 byla část plochy bývalého cvičiště součástí těženého ložiska štěrkopísků, po které v území zůstala malá vodní nádrž. V současnosti je území bez využití.

Historický vývoj

Cvičiště a letiště sloužilo posádkám dislokovaným do Postoloprt (92. raketometný oddíl a později 5. automobilový prapor). Bližší informace o vojenské historii tohoto území se nepodařilo získat. 

Biologicko-ochranářský význam

Přírodovědný význam plochy je nízký.

Přírodní poměry

Opuštěné letiště a cvičiště leží severně od obce Lišany u Postoloprt a má podobu úzkého západo-jižně orientovaného pruhu obklopeného poli. Leží v teplé klimatické oblasti (T2).

Ochranářský management

Není realizován.

Rizika

Území je v současné době bez biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

 

Zdroje informací

Fotogalerie