Liberec – Horka

cvičiště

Opuštěno armádou: neznámo

50.7955685N, 15.05042429E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

V letech 1891 až 1893 byla postavena v Liberci tzv. horní kasárna na místě bývalého cvičiště. Pravděpodobně tedy v té době mohla být začít využívána oblast kolem vrchu Na cvičišti, kde bylo prokazatelně cvičiště před válkou v roce 1938. V 50. letech byla výcviková oblast podstatně větší – Liberecké cvičiště mělo totiž v té době dvě části – jižní, kolem zmíněného vrchu a severní za Černou Nisou kolem vrchu Horka. Na obou cvičištích bylo v té době množství zákopů a okopů. Na začátku 60. ket se využívala spíše jižní část, kde se cvičilo s těžkou technikou, ale již na konci let 60. se cvičí na obou částech. v 70. letech nejsou na severní části aktivity armády žádné, na jižní jsou minimální. Období ukončení vojenské činnosti na libereckém cvičišti se nepodařilo dohledat.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Motokros.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 25.05.2017 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 25.05.2017 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 25.05.2017 VU HD V
Plazi užovka obojková Natrix natrix 25.05.2017 NT O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 25.05.2017 SO

Zdroje informací

Fotogalerie