Městiště

střelnice pěchotní

Opuštěno armádou pravděpodobně na začátku 90. let

49.24356556N, 13.23504331E

Status ochrany přírody

EVL - Šumava; PO - Šumava; CHKO - Šumava

Současné využití

Historický vývoj

Střelnice byla založena na začátku 70. let. Činnost armády zde byla do začátku 90. let. Následně ji několik let spravoval myslivecký spolek. Nyní je opuštěná a zarůstá.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 03.07.2019 VU BD I SO

Zdroje informací

Fotogalerie