Mikulov – východ

Mikulov - cvičiště B

cvičiště

Opuštěno armádou v roce 2000

48.81954404N, 16.67431365E

Status ochrany přírody

PP - Na cvičišti; EVL - Milovický les; PO - Pálava; CHKO - Pálava

Současné využití

Historický vývoj

Bývalé cvičiště pro Mikulovské vojenské jednotky nazývané Cvičiště B je umístěno východně od silnice z Mikulova do Milovic. Na rozdíl od Cvičiště A se jedná o přírodovědně velmi cennou plochu teplomilných trávníků a řídkých křovin s výskytem řady ohrožených a vzácných druhů. Nachází se na mírném jižně orientovaném svahu a na severu navazuje na lesní komplex Milovického lesa. V území probíhá kombinace různých způsobů péče, především pastva ovcí doplněná o občasné pojezdy vyřazenou vojenskou technikou.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva, seč, pojezdy vojenskou technikou, vyřezávání dřevin, jiné.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí Cimbex quadrimaculatus 05.05.2018 EN
Blanokřídlí Tenthredo vespiformis 22.05.2021 VU
Blanokřídlí čmelák rolní Bombus pascuorum 02.04.2017 O
Blanokřídlí čmelák zemní Bombus terrestris 02.04.2017 O
Blanokřídlí kodulka hlavatá Myrmilla calva 30.06.2020 VU
Blanokřídlí ruděnka májová Sphecodes majalis 23.03.2022 VU
Blanokřídlí žahalka žlutá Scolia hirta 29.07.2019 NT
Brouci Agrilus antiquus croaticus 24.06.2018 CR
Brouci Ampedus cinnaberinus 05.05.2018 EN
Brouci Ampedus elegantulus 24.06.2018 VU
Brouci Ampedus rufipennis 05.05.2018 NT
Brouci Anthaxia podolica 30.06.2020 VU
Brouci Anthaxia suzannae 31.05.2017 VU
Brouci Aphodius lugens 07.05.2018 EN
Brouci Bothynoderes affinis 23.03.2022 VU
Brouci Brachysomus setiger 05.05.2018 NT
Brouci Cassida canaliculata 23.03.2022 CR
Brouci Cathormiocerus spinosus 29.09.2018 NT
Brouci Cryptocephalus schaefferi 07.05.2018 EN
Brouci Cycloderes pilosulus 23.03.2022 NT
Brouci Cyphocleonus dealbatus 16.04.2020 VU
Brouci Euoniticellus fulvus 06.05.2015 VU
Brouci Eustrophus dermestoides 20.05.2018 NT
Brouci Foucartia ptochioides 21.05.2018 VU
Brouci Gonioctena fornicata 16.04.2020 CR
Brouci Lachnaia sexpunctata 07.05.2018 CR
Brouci Liparus coronatus 20.04.2021 NT
Brouci Lixus angustus 02.06.2019 VU
Brouci Lixus ochraceus 24.06.2018 VU
Brouci Lixus vilis 23.03.2022 VU
Brouci Mecaspis alternans 23.03.2022 EN
Brouci Melicius cylindrus 24.06.2018 VU
Brouci Meloe decorus 14.04.2022 NT O
Brouci Minyops variolosus 07.05.2018 CR
Brouci Mycetophagus multipunctatus 24.06.2018 NT
Brouci Onthophagus illyricus 16.05.2015 VU
Brouci Onthophagus verticicornis 16.04.2016 NT
Brouci Otiorhynchus velutinus 29.09.2018 NT
Brouci Phrydiuchus topiarius 29.09.2018 NT
Brouci Platyrhinus resinosus 06.05.2015 NT
Brouci Prionychus melanarius 24.06.2018 VU
Brouci Protaetia affinis 31.05.2016 EN
Brouci Pseudocleonus cinereus 14.04.2022 EN
Brouci Rhabdorrhynchus seriegranosus 29.09.2018 EN
Brouci Rhyssemus germanus 29.09.2018 VU
Brouci Triphyllus bicolor 24.06.2018 VU
Brouci Xylophilus testaceus 24.06.2018 EN
Brouci hubojed čárkovaný Mycetochara maura 24.06.2018 NT
Brouci hubojed dvouskvrnný Mycetochara humeralis 20.05.2018 NT
Brouci chrobák ozbrojený Odonteus armiger 25.07.2016 VU O
Brouci kousavec páskovaný Rhagium sycophanta 07.05.2020 NT
Brouci kozlíček hnědý Carinatodorcadion fulvum 14.05.2022 VU
Brouci krajník hnědý Calosoma inquisitor 24.06.2018 O
Brouci krajník pižmový Calosoma sycophanta 24.06.2018 VU O
Brouci květokras blýskavý Anthaxia fulgurans 30.06.2020 EN
Brouci květokras třešňový Anthaxia candens 07.05.2020 EN
Brouci květokras vrbový Anthaxia salicis 20.04.2021 EN
Brouci květomil černý Podonta nigrita 30.06.2020 VU
Brouci lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus 24.10.2019 VU HD II a IV SO
Brouci majka fialová Meloe violaceus 12.04.2022 VU O
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 23.03.2022 VU O
Brouci majka svraštělá Meloe rugosus 08.03.2022 NT O
Brouci myšák zlatopásý Lacon querceus 16.07.2018 EN O
Brouci roháč obecný Lucanus cervus 29.06.2022 VU HD II O
Brouci rýhonosec řepný Asproparthenis punctiventris 16.04.2020 VU
Brouci střevlík Ulrichův Carabus ulrichii 20.05.2018 O
Brouci svižník německý Cylindera germanica 30.06.2020 NT O
Brouci svižník polní Cicindela campestris 16.04.2020 O
Brouci vrubounek Schäfferův Sisyphus schaefferi 12.04.2022 VU O
Brouci výkalník pečlivý Copris lunaris 20.05.2018 EN KO
Brouci zlatohlávek huňatý Tropinota hirta 23.03.2022 VU SO
Brouci zlatohlávek skvostný Protaetia speciosissima 31.05.2016 VU O
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 18.06.2019 O
Cévnaté rostliny čistec roční Stachys annua 13.07.2023 VU
Cévnaté rostliny hlaváček jarní Adonis vernalis 23.03.2022 VU O
Cévnaté rostliny hlaváček letní Adonis aestivalis 02.06.2019 NT
Cévnaté rostliny modřenec chocholatý Muscari comosum 24.05.2020 NT
Cévnaté rostliny sasanka lesní Anemone sylvestris 03.05.2020 EN O
Cévnaté rostliny sněženka podsněžník Galanthus nivalis 12.02.2016 NT HD V O
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 19.04.2023 HD V
Motýli batolec červený Apatura ilia 20.07.2021 O
Motýli bekyně vrbová Leucoma salicis 29.05.2015 VU
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 14.04.2022 NT
Motýli bělopásek dvouřadý Limenitis camilla 04.07.2021 NT O
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 30.06.2020 NT
Motýli bourovec ovocný Gastropacha quercifolia 04.07.2015 EN
Motýli bourovec prsténčivý Malacosoma neustria 19.04.2019 NT
Motýli bourovec švestkový Odonestis pruni 22.08.2015 VU
Motýli bourovec trnkový Eriogaster catax 11.10.2023 EN HD II a IV SO
Motýli hnědásek černýšový Melitaea aurelia 02.07.2022 EN
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 30.06.2020 NT
Motýli hnědásek kostkovaný Melitaea cinxia 06.05.2018 VU
Motýli hnědásek květelový Melitaea didyma 21.07.2018 CR
Motýli hřbetozubec drnákový Drymonia querna 31.07.2015 VU
Motýli hřbetozubec Milhauserův Harpyia milhauseri 08.05.2015 VU
Motýli jasnobarvec bělozářkový Cleoceris scoriacea 12.09.2015 NT
Motýli martináč habrový Saturnia pavonia 20.04.2018 NT
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 29.07.2019 NT
Motýli modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis 26.08.2018 VU
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 04.07.2021 VU
Motýli modrásek kozincový Glaucopsyche alexis 12.06.2014 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 25.05.2019 VU
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 04.09.2021 VU
Motýli můra ušnicová Hadena irregularis 20.06.2015 VU
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 18.08.2018 HD II a IV SO
Motýli okáč ječmínkový Lasiommata maera 29.07.2019 NT
Motýli okáč kostřavový Arethusana arethusa 03.08.2018 VU
Motýli okáč medyňkový Hipparchia fagi 03.08.2018 VU
Motýli okáč ovsový Minois dryas 04.09.2021 VU
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 30.06.2020 NT
Motýli ostruháček jilmový Satyrium w-album 28.06.2022 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 18.06.2019 NT
Motýli ostruháček trnkový Satyrium spini 08.06.2018 VU
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 25.06.2021 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 29.04.2021 NT O
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 20.07.2021 HD II
Motýli smutník jílkový Penthophera morio 21.05.2021 VU
Motýli soumračník slézový Carcharodus alceae 06.05.2018 NT
Motýli štětconoš jetelový Dicallomera fascelina 18.06.2019 EN
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 01.07.2018 NT
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 03.08.2018 NT
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 28.06.2022 NT
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 24.09.2022 VU
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 09.07.2014 EN HD IV SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 14.05.2022 NT
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 23.09.2022 VU KO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 20.04.2021 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 20.04.2021 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 18.04.2020 VU HD IV SO
Ploštice štítovka velká Eurygaster austriaca 02.04.2017 NT
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 31.03.2019 EN SO
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 28.04.2018 O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 30.06.2015 VU BD I SO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 01.04.2018 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 28.06.2022 EN SO
Ptáci husa velká Anser anser 31.12.2016 VU
Ptáci husice liščí Tadorna tadorna 08.05.2022 CR
Ptáci kavka obecná Coloeus monedula 30.06.2015 NT SO
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 06.04.2020 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 22.02.2021 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 19.04.2023 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 27.05.2021 NT SO
Ptáci luňák červený Milvus milvus 19.04.2023 CR BD I KO
Ptáci luňák hnědý Milvus migrans 11.06.2021 CR BD I KO
Ptáci moták pilich Circus cyaneus 31.12.2016 CR BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 02.06.2021 VU BD I O
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 26.03.2020 EN BD I KO
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 07.06.2016 EN SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 14.06.2022 VU BD I SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 08.05.2022 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 06.04.2020 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 24.05.2022 O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 19.07.2020 VU
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 24.05.2022 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 25.06.2022 NT BD I O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 20.07.2018 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 15.06.2019 NT O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 28.06.2022 EN SO
Ptáci volavka bílá Ardea alba 31.12.2016 BD I SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 19.07.2020 NT
Ptáci výr velký Bubo bubo 12.04.2022 EN BD I O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 24.05.2022 SO

Zdroje informací

Fotogalerie