Mikulov – západ

Mikulov - cvičiště A

cvičiště

Opuštěno armádou 2000-2003

48.82419369N, 16.65379228E

Status ochrany přírody

PO - Pálava; CHKO - Pálava

Současné využití

Historický vývoj

Bývalé cvičiště je jedním ze dvou blízkých ploch využívaných pro výcvik jednotek umístěných v Mikulově a je známé pod označením Cvičiště A. Nachází se severovýchodně od Mikulova v návaznosti na bývalá Mikulovská kasárna. Po ukončení výcviku a převedení cvičiště do civilní správy v roce 2003 bylo území bez péče a postupně zarůstá. Přírodovědná hodnota území jez hlediska druhů vázaných na otevřené biotopy a raně sukcesní stanoviště ve srovnání s Cvičištěm B nízká.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí čmelák zemní Bombus terrestris 11.04.2021 O
Brouci Cyphocleonus dealbatus 09.09.2014 VU
Brouci Meloe decorus 11.04.2021 NT O
Brouci lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus 09.09.2014 VU HD II a IV SO
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 11.04.2021 VU O
Brouci zlatohlávek huňatý Tropinota hirta 16.04.2014 VU SO
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 08.07.2021 NT
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 06.07.2021 NT
Motýli bourovec trnkový Eriogaster catax 18.04.2020 EN HD II a IV SO
Motýli hnědásek černýšový Melitaea aurelia 08.07.2021 EN
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 08.07.2021 NT
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 08.07.2021 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 06.07.2021 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 04.06.2020 HD II a IV SO
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 06.07.2021 NT
Motýli soumračník slézový Carcharodus alceae 08.07.2021 NT
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 08.07.2021 VU
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 04.06.2015 VU O
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 27.10.2020 EN HD IV SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 09.09.2014 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 04.06.2015 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 13.06.2014 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 04.06.2015 VU HD IV SO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 06.05.2022 BD I
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 17.04.2022 VU SO
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 17.04.2022 NT
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 24.04.2021 EN BD I KO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 08.05.2021 O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 11.05.2020 EN SO

Zdroje informací

Fotogalerie