Pánov střelnice

Střelnice Odměry

střelnice pěchotní

Opuštěno armádou v první polovině 90. let

48.88118854N, 17.12105802E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Pěchotní střelnice zde prokazatelně byla zřízena již za první republiky. Činnost armády byla ukončena v první polovině 90. let. Nyní není střelnice využívána.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 25.06.2023 NT
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 05.05.2020 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 05.05.2020 O
Ptáci břehule říční Riparia riparia 05.05.2020 NT O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 05.05.2020 BD I
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 05.05.2020 VU SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 05.05.2020 VU SO
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 05.05.2020 NT BD I
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 13.09.2018 O
Ptáci racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 05.05.2020 VU
Ptáci rorýs obecný Apus apus 05.05.2020 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 05.05.2020 EN BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 05.05.2020 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 05.05.2020 NT O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 05.05.2020 EN SO
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 05.05.2020 SO

Zdroje informací

Fotogalerie