Podbořany

cvičiště

Opuštěno armádou v roce 1994

50.2027585N, 13.40128495E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Rozsáhlé cvičiště na svazích vrchu Kozinec, dnes z převážné části pokryto lesem a porosty křovin. Nelesní biotopy se dochovaly především po obvodu lokality, zejména pak v její jižní části. Z velké části mají charakter lučních lad s třtinou křovištní, místy se však zachovaly dosud cenné zbytky suchých trávníků. V roce 1991 se na cvičišti natáčely některé záběry filmu Tankový prapor.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva, motokros, pojezdy vojenskou technikou, offroad, seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí kutilka polní Ammophila campestris 17.05.2020 VU
Blanokřídlí smitilka pohřební Melecta luctuosa 17.05.2020 EN
Cévnaté rostliny kolenec Morisonův Spergula morisonii 10.05.2023 NT
Cévnaté rostliny paličkovec šedavý Corynephorus canescens 10.05.2023 NT
Lišejníky Cladonia sp. 10.05.2023 HD V
Motýli hrotnokřídlec zahradní Pharmacis lupulina 04.06.2016 VU
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 11.06.2022 NT
Motýli modrásek kozincový Glaucopsyche alexis 31.05.2018 VU
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 12.06.2023 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 31.07.2017 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 01.06.2017 NT
Motýli ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe 01.06.2017 NT
Motýli ohniváček modrolesklý Lycaena alciphron 31.05.2018 VU
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 31.05.2018 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 10.07.2017 NT
Motýli ostruháček švestkový Satyrium pruni 12.06.2023 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 31.07.2017 O
Motýli přástevník angreštový Rhyparia purpurata 11.03.2018 VU
Motýli přástevník jestřábníkový Coscinia striata 25.06.2016 EN
Motýli přástevník starčkový Tyria jacobaeae 04.06.2016 VU
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 31.07.2017 VU
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 31.07.2017 NT
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 31.07.2017 NT
Motýli zelenáček koulenkový Jordanita globulariae 28.05.2017 NT
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 31.07.2017 VU
Motýli žlutokřídlec listový Idaea laevigata 04.06.2016 NT
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 26.08.2023 NT SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 20.06.2021 VU O
Ptáci konipas luční Motacilla flava 20.06.2021 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 26.08.2023 O
Ptáci luňák červený Milvus milvus 26.08.2023 CR BD I KO
Ptáci luňák hnědý Milvus migrans 20.06.2021 CR BD I KO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 20.06.2021 VU BD I O
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 20.06.2021 VU BD I SO
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 20.06.2021 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 26.08.2023 NT BD I O
Ptáci vrána černá Corvus corone 13.08.2022 NT
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 20.06.2021 SO

Zdroje informací

Fotogalerie