Poleň

střelnice tanková

Opuštěno armádou zřejmě kolem poloviny 90. let

49.41750287N, 13.1852067E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Bývalá střelnice, v současnosti krytá mezofilními strojně sečenými loukami s rozptýlenými skupinkami náletových dřevin. V roce 2015 zde byl zaznamenán výskyt hrachoru trávolistého, představujícího typický prvek narušovaných ploch ve vojensky využívaných územích.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci datel černý Dryocopus martius 04.04.2019 BD I

Zdroje informací

Fotogalerie