Příchovice

neznámé

Opuštěno armádou roku 1993

49.56208951N, 13.34965956E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Komplex kulturních luk a zapojených křovin s drobnými enklávami degradovaných suchých trávníků, bez zvláštní biologické hodnoty.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci brkoslav severní Bombycilla garrulus 17.12.2022 O
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 31.12.2020 EN BD I KO

Zdroje informací

Fotogalerie