Rokytnice v Orlických horách

Na střelnici

cvičiště

Opuštěno armádou pravděpodobně na začátku 90. let

50.17443741N, 16.49046144E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Cvičiště vzniklo za první republiky a souviselo s umístěním pohraniční stráže do Rokytnice. Až do 50. let zde bylo pouze několik zákopů. V 60. letech zde byl zahájen výcvik řidičů těžké techniky. Ukončení činnosti armády není zcela jasné, je možné, že cvičiště zaniklo v souvislosti s umístěním okupačních sovětských vojsk v regionu, pravděpodobně ale zde jen došlo ke snížení intenzity výcviku a cvičiště zaniklo na začátku 90. let.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci svižník polní Cicindela campestris 20.04.2018 O
Cévnaté rostliny hruštička menší Pyrola minor 06.06.2018 NT
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 06.06.2018 VU O
Cévnaté rostliny vemeník zelenavý Platanthera chlorantha 06.06.2018 VU O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 17.03.2020 VU BD I SO

Zdroje informací

Fotogalerie