Slaný – Na rovinách

Travnaté letiště

Rozloha 18 ha

Letiště přestalo být využívané v roce 1974.

50.21645402N, 14.08808415E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Veřejné vnitrostátní travnaté letiště.

Historický vývoj

Letiště vzniklo ve 20. letech 20. století pro civilní účely. V roce 1952 bylo zařazeno pod Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) a v letech 1966-1974 zde sídlila vrtulníková letka. Po roce 1989 je opětovně využíváno jako veřejné vnitrostátní letiště.   

Biologicko-ochranářský význam

Přírodovědný význam letiště je nízký.

Přírodní poměry

Lokalita se nachází na jižním okraji města Slaný a má podobu travnatého západo-východně orientovaného pruhu. V okolí letiště se nacházejí pole. Lokalita leží v teplé klimatické oblasti (T2).

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Území je v současné době bez biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie