Baba

Bývalá pěchotní střelnice

Rozloha 1,7 ha

Opuštěno armádou v 90. letech, v současnosti je zde školní střelnice Policie ČR

49.79696838N, 14.7202232E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

Školní střelnice Policie ČR, střelnice prošla v roce 2019 rekonstrukcí.

Historický vývoj

Dobu vzniku střelnice se nepodařilo zjistit, prokazatelně zde fungovala minimálně od konce 40. let. Jedná se o pěchotní střelnici sloužící k výcviku vojenských posádek dislokovaných v Benešově. Armáda střelnici opustila v 90 letech. Po letech zarůstání byla v roce 2019 rekonstruována a nyní slouží jako školní střelnice Policii ČR.

Biologicko-ochranářský význam

Jedná se o malou a izolovanou lokalitu. Po řadu let kdy území leželo ladem, jsou trávníky nyní často sekány. Biologicky cennější místa spočívají v řídkých trávnících a ploškách volné půdy na menších svazích lemujících střelnici.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 380 m spadající do Konopišťské pahorkatiny leží v mírně teplé oblasti (MT10). Lokalita leží na karbono-permských granitech benešovského typu.

Ochranářský management

Lokalita je sekána a došlo k redukci křovin. Management ale není ochranářsky nastavený.

Rizika

Zarůstání náletem nebo naopak příliš intenzivní seč a další aktivity spojené s provozem střelnice.

Osoby a organizace působící v území

Policie ČR

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

https://www.vojensko.cz

https://www.spolubojovnici.cz

Fotogalerie