Ples – střelnice

Bývalá školní střelnice

Rozloha 6,5 ha

Opuštěno na konci 50. let (pozemky armáda předala LČR v roce 1994)

50.3141519N, 15.9472131E

Královéhradecký kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

zalesněno

Historický vývoj

Školní vojenská střelnice byla vybudována v souvislosti s výstavbou pevnostního města Josefov v 90. letech 18. století. Střelnice byla postupně rozšiřována na 8 stanovišť pro střelbu do vzdálenosti 500m. Činnost zde byla ukončena na konci 50. let, od té doby střelnice postupně zarůstala. Po výstavbě raketového skladu v plesském lese v roce 1979 byla severovýchodní část bývalé střelnice zpevněna panely. V roce 1994 byly pozemky předány LČR a zalesněny.

Střelnice až do druhé války sloužila i pro místí střelecké spolky. Mimoto za první republiky zde probíhalo cvičení Sokolů, hasičů a byla zde hrána i divadelní představení.

Poznámka: Raketový sklad sovětské armády vybudovaný jižně od střelnice slouží pro potřeby armády (AČR) dodnes. 

Východně od střelnice byl v polovině 50. let vybudován muniční sklad, provozovaný do roku 1994.

Biologicko-ochranářský význam

Díky zalesnění nemá lokalita větší biologický význam.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 260m spadající do Úpsko-metujské tabule leží v mírně teplé oblasti (MT11). Na větší části území se nacházejí kvartérní písky a štěrky. 

Ochranářský management

Rizika

S ohledem na nízký biologický význam díky zalesnění nepředstavují další činnosti riziko pro snížení zdejší druhové diverzity.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

https://www.geocaching.com

https://www.spolubojovnici.cz

Fotogalerie