Zákupy

Bývalá pěchotní střelnice

Rozloha 4 ha

Opuštěno armádou v roce 1990, nelze vyloučit ukončení činnosti armády na konci 80. let

50.70432337N, 14.66681423E

Liberecký kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

-

Historický vývoj

Vznik pěchotní střelnice souvisí s dislokací okupačních vojsk v roce 1968 v Zákupech. Konkrétně se jednalo o motostřelecký pluk 18. gardové motostřelecké divize. Střelnice byla vybudována v roce 1969, její ukončení souvisí s odsunem sovětských vojsk, ale je možné, že střelnice přestala být využívána již ke konci 80. let.

Biologicko-ochranářský význam

Území je zalesněno a zarostlé náletovými dřevinami, v současné době nemá větší biologický význam.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 300 m spadající do Zákupské pahorkatiny leží v mírně teplé oblasti (na přelomu MT7 a MT9). Na části území se nacházejí křídové křemenné pískovce a vápnité jílovce až slínovce, dále pak kvartérní smíšené sedimenty. Kvartérní písky a štěrky, přibližně na polovině pak svrchnokřídové vápnité jílovce a slínovce.

Ochranářský management

Lokalita je bez ochranářského managementu.

Rizika

S ohledem na nízkou biologickou kvalitu lokality, nejsou rizika, která by její význam dále podstatně snížila.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

Úvod

https://www.vojensko.cz

https://www.spolubojovnici.cz

Fotogalerie