Tábor – Zahrádka

Stále aktivní cvičiště

49.41939615N, 14.62373983E

Status ochrany přírody

PP - Tábor-Zahrádka; EVL - Tábor-Zahrádka

Současné využití

Historický vývoj

Vojenské cvičiště Zahrádka ze západu navazuje na městskou část Tábora Klokoty. Bylo vybudováno na začátku 50. let 20. století a je využíváno dodnes. Po útlumu po roce 1989 se recentně intenzita výcviku zvyšuje, stále je však omezena na malou část cvičiště. Území má charakter mozaiky mezofilních a vlhkých trávníků s významným podílem, křovin rozčleněné cestami vojenské techniky. Ve střední části cvičiště se nacházejí čtyři malé rybníky obklopené pobřežní a litorální vegetací.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci Graphoderus zonatus 27.05.2022 NT
Brouci Hydrophilus aterrimus 25.04.2015 VU
Brouci svižník polní Cicindela campestris 18.05.2014 O
Brouci tesařík pižmový Aromia moschata 18.05.2014 NT
Korýši listonoh jarní Lepidurus apus 29.04.2022 EN KO
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 25.07.2022 VU KO
Motýli batolec duhový Apatura iris 07.07.2016 O
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 20.04.2020 NT
Motýli bělopásek dvouřadý Limenitis camilla 07.07.2016 NT O
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 22.07.2020 NT
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 22.07.2020 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 12.07.2020 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 03.09.2020 HD II a IV SO
Motýli ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe 02.06.2022 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 20.05.2022 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 02.06.2022 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 02.06.2022 NT
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 04.05.2020 NT O
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 19.08.2020 HD II
Motýli přástevník starčkový Tyria jacobaeae 02.06.2022 VU
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 23.07.2020 VU
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 27.05.2022 VU SO
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 22.05.2023 EN HD II a IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 22.05.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 22.05.2023 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 25.07.2022 NT HD V SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 15.08.2015 NT O
Ptáci bekasina otavní Gallinago gallinago 29.03.2014 EN SO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 29.03.2014 NT
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 29.03.2014 VU
Ptáci čírka obecná Anas crecca 27.02.2021 CR O
Ptáci hohol severní Bucephala clangula 22.03.2019 EN SO
Ptáci chřástal vodní Rallus aquaticus 30.08.2022 VU SO
Ptáci kopřivka obecná Mareca strepera 22.03.2019 VU O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 27.03.2022 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 30.08.2022 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 13.04.2014 VU SO
Ptáci labuť velká Cygnus olor 27.02.2021 VU
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 30.08.2022 VU BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 27.05.2022 VU BD I O
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 29.03.2014 VU O
Ptáci slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula 02.04.2016 EN BD I SO
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 30.08.2022 NT
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 30.08.2022 VU
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 02.04.2016 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 30.08.2022 NT
Ptáci vrána černá Corvus corone 27.02.2021 NT

Zdroje informací

Fotogalerie