Těšínov

střelnice tanková, střelnice pěchotní

Opuštěno armádou v roce 1990

49.20010117N, 14.29091309E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Bývalá pěchotní střelnice se nacházela východně od obce Těšínov u Protivína v úzkém pásu podél Těšínovského potoka byla vklíněna do jižní části lesního komplexu tzv. Píseckých hor. Střelnice vznikla v 60. letech 20. století a byla aktivní do začátku 90. let. Po opuštění území armádou byla větší část střelnice zalesněna. Na menší části zůstaly otevřené biotopy, které jsou obhospodařovány pastvou a sečí.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč, pastva.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 29.07.2021 NT
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 27.04.2014 VU O
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 27.04.2014 VU HD IV SO

Zdroje informací

Fotogalerie