Turnov

cvičiště

Rok opuštění armádou neznámý

50.60338136N, 15.14457341E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

O historii tohoto území se nepodařilo získat bližší informace.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

 

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie