Velká Dobrá

cvičiště

Opuštěno armádou v 90. létech 20. st.

50.12220763N, 14.09239088E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Malá plocha východně od silnice spojující obec Velká Dobrá s Kladnem je v současnosti využívaná jako paintballové hřiště. O vojenské historii tohoto území se nepodařilo získat bližší informace.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 11.06.2015 VU HD IV SO
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 13.08.2015 VU O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 18.06.2019 NT BD I O

Zdroje informací

Fotogalerie