Velká Hleďsebe

cvičiště

49.95057479N, 12.69718899E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 08.09.2023 NT
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 09.08.2017 NT

Zdroje informací

Fotogalerie