Višňová

Střelnice Placy

střelnice pěchotní

Opuštěno armádou pravděpodobně na začátku 90. let

49.67359937N, 14.1103624E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Pěchotní střelnice byla zřízena v polovině 50. let. V 70. letech prošla výraznou modernizací. V 90. letech střelnici armáda opustila. Nyní je zde soukromá střelnice se střelištěm 500 m a dvěma kratšími střelišti.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 28.06.2015 O
Cévnaté rostliny hořec hořepník Gentiana pneumonanthe 02.08.2021 EN SO
Motýli modrásek hořcový Phengaris alcon 15.08.2016 EN KO
Motýli modrásek hořcový pravý Phengaris alcon f. alcon 11.09.2020 CR
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 30.08.2022 HD II a IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 30.08.2022 NT HD IV SO
Vážky vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum 12.06.2015 NT

Zdroje informací

Fotogalerie