VVP Císařský les Prameny

Opuštěno armádou v roce 1954

50.08482304N, 12.68874957E

Status ochrany přírody

NPR - Pluhův bor; NPR - Kladské rašeliny; NPP - Upolínová louka pod Křížky; NPP - Křížky; PR - Vlček; PR - Údolí Teplé; PR - Rašeliniště u Myslivny; PR - Planý vrch; PR - Mokřady pod Vlčkem; PP - Těšovské pastviny; PP - Na Vážkách; PP - Dominova skalka; EVL - Upolínová louka-Křížky; EVL – U bunkru; EVL – Teplá s přítoky a Otročínský potok; EVL – Raušenbašská lada; EVL – Pramenské pastviny; EVL – Nadlesí; EVL – Močál u Bystřiny; EVL – Medvědí rozhledy; EVL – Krásenské rašeliniště; EVL – Kladské rašeliny; CHKO - Slavkovský les

Současné využití

Historický vývoj

Práce na vytvoření výcvikového prostoru byly zahájeny v roce 1946. Velitelství bylo umístěno nejdříve do obce Prameny, ale již v roce 1947 bylo přestěhováno do Kynžvartu.
Vojenský výcvik byl zaměřen především na součinnost jednotlivých druhů vojsk. Nacvičovaly se také střelby z pěchotních zbraní, noční střelby, pěší přesuny, přesuny na lyžích a podobně. Zvláštní postavení měl kurz „Boje o osadu“.
Od počátku provázely Vojenský výcvikový prostor Prameny problémy. Po objevení uranové rudy v místech VVP, byl VVP v roce 1954 zrušen.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč, pastva, vyřezávání dřevin, jiné.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí Formica sp. 10.06.2017 O
Blanokřídlí čmelák hájový Bombus lucorum 12.07.2014 O
Blanokřídlí čmelák luční Bombus pratorum 30.07.2014 O
Blanokřídlí čmelák rokytový Bombus hypnorum 08.08.2022 O
Blanokřídlí čmelák rolní Bombus pascuorum 12.07.2014 O
Blanokřídlí čmelák skalní Bombus lapidarius 08.08.2022 O
Blanokřídlí pačmelák cizopasný Bombus rupestris 08.06.2018 SO
Brouci Agrilus suvorovi 01.08.2018 VU
Brouci Ampedus praeustus 01.05.2022 VU
Brouci Buprestis haemorrhoidalis 01.05.2022 EN
Brouci Corticeus fraxini 01.05.2022 EN
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus 17.06.2021 EN
Brouci Donacia obscura 10.08.2017 EN
Brouci Ipidia binotata 01.05.2022 NT
Brouci Mycetophagus populi 01.05.2022 VU
Brouci Peltis ferruginea 01.05.2022 NT
Brouci drabčík sršní Velleius dilatatus 29.06.2018 NT
Brouci krasec borový Phaenops cyanea 15.06.2019 NT
Brouci krasec lesní Buprestis rustica 09.07.2018 VU
Brouci kůrař čárkovaný Corticeus linearis 01.05.2022 VU
Brouci majka fialová Meloe violaceus 23.05.2019 VU O
Brouci střevlík lesklý Carabus nitens 31.12.2014 VU KO
Brouci střevlík Ménétriésův Carabus menetriesi pacholei 03.06.2019 NT HD II KO
Brouci svižník polní Cicindela campestris 17.05.2022 O
Brouci tesařík pižmový Aromia moschata 30.07.2014 NT
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 05.07.2018 O
Cévnaté rostliny bahnička bradavkatá Eleocharis mamillata 06.09.2021 NT
Cévnaté rostliny bahnička bradavkatá pravá Eleocharis mamillata subsp. mamillata 04.09.2019 NT
Cévnaté rostliny bahnička chudokvětá Eleocharis quinqueflora 13.06.2023 CR SO
Cévnaté rostliny bahnička vejčitá Eleocharis ovata 03.07.2023 NT
Cévnaté rostliny bařička bahenní Triglochin palustris 13.07.2021 EN
Cévnaté rostliny bělolist nejmenší Filago minima 11.07.2020 NT
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 10.07.2022 NT
Cévnaté rostliny bezosetka štětinovitá Isolepis setacea 04.09.2019 NT
Cévnaté rostliny bodlák nicí Carduus nutans 12.08.2021 NT
Cévnaté rostliny borovice zobanitá blatka Pinus uncinata subsp. uliginosa 27.07.2022 EN
Cévnaté rostliny bublinatka menší Utricularia minor 07.08.2020 VU
Cévnaté rostliny devaterník velkokvětý pravý Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum 27.06.2023 VU KO
Cévnaté rostliny hruštice jednostranná Orthilia secunda 23.07.2023 NT
Cévnaté rostliny hruštička menší Pyrola minor 05.08.2017 NT
Cévnaté rostliny hruštička okrouhlolistá Pyrola rotundifolia 06.07.2021 EN
Cévnaté rostliny hruštička prostřední Pyrola media 01.11.2018 EN KO
Cévnaté rostliny hvozdík lesní Dianthus sylvaticus 14.07.2023 VU O
Cévnaté rostliny hvozdík pyšný Dianthus superbus 19.07.2021 EN SO
Cévnaté rostliny hvozdík pyšný pravý Dianthus superbus subsp. superbus 14.07.2023 EN SO
Cévnaté rostliny chlupáček oranžový Pilosella aurantiaca 01.06.2022 NT
Cévnaté rostliny jalovec obecný Juniperus communis 27.06.2022 NT
Cévnaté rostliny jalovec obecný pravý Juniperus communis var. communis 01.11.2018 NT
Cévnaté rostliny jednokvítek velekvětý Moneses uniflora 29.05.2014 EN SO
Cévnaté rostliny jestřabina lékařská Galega officinalis 13.07.2023 NT
Cévnaté rostliny jetel kaštanový Trifolium spadiceum 13.07.2023 VU
Cévnaté rostliny kapradinka skalní Woodsia ilvensis 12.07.2017 EN SO
Cévnaté rostliny klikva bahenní Vaccinium oxycoccos 27.07.2022 O
Cévnaté rostliny kociánek dvoudomý Antennaria dioica 24.06.2022 EN
Cévnaté rostliny konopice širolistá Galeopsis ladanum 16.09.2021 NT
Cévnaté rostliny koprník štětinolistý Meum athamanticum 22.06.2022 O
Cévnaté rostliny korálice trojklaná Corallorhiza trifida 13.06.2019 VU SO
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 21.06.2023 VU SO
Cévnaté rostliny kyhanka sivolistá Andromeda polifolia 10.07.2022 VU O
Cévnaté rostliny lilie cibulkonosná Lilium bulbiferum 22.06.2019 SO
Cévnaté rostliny lilie zlatohlavá Lilium martagon 08.08.2021 O
Cévnaté rostliny lipnice oddálená Poa remota 27.08.2014 NT
Cévnaté rostliny lněnka alpská Thesium alpinum 06.09.2021 NT
Cévnaté rostliny mokrýš vstřícnolistý Chrysosplenium oppositifolium 27.07.2022 NT
Cévnaté rostliny netřesk výběžkatý Jovibarba globifera 19.08.2015 NT
Cévnaté rostliny okruh prstnatce plamatého Dactylorhiza maculata agg. 02.07.2019 NT O
Cévnaté rostliny oměj pestrý Aconitum variegatum 20.05.2023 O
Cévnaté rostliny ostřice blešní Carex pulicaris 28.06.2022 EN O
Cévnaté rostliny ostřice Davallova Carex davalliana 08.06.2021 EN O
Cévnaté rostliny ostřice dvoudomá Carex dioica 07.07.2021 EN KO
Cévnaté rostliny ostřice chudokvětá Carex pauciflora 20.07.2021 NT
Cévnaté rostliny ostřice odchylná Carex appropinquata 15.06.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice plstnatoplodá Carex lasiocarpa 20.07.2021 NT SO
Cévnaté rostliny ostřice přioblá Carex diandra 27.06.2023 EN
Cévnaté rostliny ostřice rusá Carex flava 13.07.2023 NT
Cévnaté rostliny ostřice stinná Carex umbrosa 10.07.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice šlahounovitá Carex chordorrhiza 20.07.2021 EN KO
Cévnaté rostliny ostřice trsnatá Carex cespitosa 29.06.2023 NT
Cévnaté rostliny pérovník pštrosí Matteuccia struthiopteris 10.05.2021 O
Cévnaté rostliny plavuň pučivá Lycopodium annotinum 20.05.2022 HD V O
Cévnaté rostliny plavuň vidlačka Lycopodium clavatum 21.07.2021 HD V
Cévnaté rostliny plavuňka zaplavovaná Lycopodiella inundata 29.06.2023 EN SO
Cévnaté rostliny pomněnka různobarvá Myosotis discolor 07.06.2021 NT
Cévnaté rostliny prha arnika Arnica montana 13.07.2023 NT HD V O
Cévnaté rostliny prstnatec Fuchsův Dactylorhiza fuchsii 23.07.2020 NT O
Cévnaté rostliny prstnatec Fuchsův pravý Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii 14.07.2023 NT O
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 02.06.2023 NT O
Cévnaté rostliny prstnatec májový pravý Dactylorhiza majalis subsp. majalis 13.06.2023 NT O
Cévnaté rostliny ptačinec dlouholistý Stellaria longifolia 16.05.2023 NT
Cévnaté rostliny puchýřka útlá Coleanthus subtilis 03.07.2023 HD II a IV SO
Cévnaté rostliny rdest alpský Potamogeton alpinus 16.09.2023 VU SO
Cévnaté rostliny rdest ostrolistý Potamogeton acutifolius 21.08.2016 NT
Cévnaté rostliny rdest tupolistý Potamogeton obtusifolius 13.06.2023 NT
Cévnaté rostliny rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia 14.06.2023 VU SO
Cévnaté rostliny rožec kuřičkolistý Cerastium alsinifolium 14.07.2023 EN HD II a IV KO
Cévnaté rostliny sítina alpská Juncus alpinoarticulatus 07.08.2020 VU
Cévnaté rostliny sleziník hadcový Asplenium cuneifolium 30.09.2022 VU SO
Cévnaté rostliny sleziník nepravý Asplenium adulterinum 01.12.2022 VU HD II a IV KO
Cévnaté rostliny sleziník zelený Asplenium viride 12.10.2018 NT
Cévnaté rostliny srpice barvířská Serratula tinctoria 13.06.2019 NT
Cévnaté rostliny suchopýr širolistý Eriophorum latifolium 30.06.2021 EN
Cévnaté rostliny šicha černá Empetrum nigrum 13.10.2023 NT SO
Cévnaté rostliny škarda měkká Crepis mollis 16.09.2020 NT
Cévnaté rostliny škarda měkká čertkusolistá Crepis mollis subsp. succisifolia 16.06.2022 NT
Cévnaté rostliny tolije bahenní Parnassia palustris 25.08.2023 EN O
Cévnaté rostliny třezalka rozprostřená Hypericum humifusum 11.07.2016 NT
Cévnaté rostliny tučnice obecná Pinguicula vulgaris 21.06.2023 EN SO
Cévnaté rostliny tučnice obecná pravá Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris 29.06.2021 EN SO
Cévnaté rostliny upolín nejvyšší Trollius altissimus 29.06.2023 VU O
Cévnaté rostliny úpor trojmužný Elatine triandra 03.07.2023 NT
Cévnaté rostliny vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 27.06.2023 NT O
Cévnaté rostliny vemeníček zelený Coeloglossum viride 04.10.2019 EN SO
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 13.07.2021 VU O
Cévnaté rostliny vranec jedlový Huperzia selago 13.07.2021 NT O
Cévnaté rostliny vratička měsíční Botrychium lunaria 17.08.2015 VU O
Cévnaté rostliny vrba borůvkovitá Salix myrtilloides 04.09.2019 CR KO
Cévnaté rostliny vrba plazivá Salix repens 17.06.2022 VU O
Cévnaté rostliny vrba rozmarýnolistá Salix rosmarinifolia 14.07.2023 VU O
Cévnaté rostliny vrbina kytkokvětá Lysimachia thyrsiflora 14.06.2023 NT SO
Cévnaté rostliny vrbovka bahenní Epilobium palustre 30.09.2022 NT
Cévnaté rostliny vřesovec čtyřřadý Erica tetralix 10.09.2021 VU
Cévnaté rostliny vřesovec pleťový Erica carnea 30.09.2022 NT O
Cévnaté rostliny vstavač kukačka Anacamptis morio 03.05.2018 CR SO
Cévnaté rostliny vstavač mužský Orchis mascula 13.06.2023 EN SO
Cévnaté rostliny vstavač mužský pravý Orchis mascula subsp. mascula 07.06.2016 CR SO
Cévnaté rostliny vstavač mužský znamenaný Orchis mascula subsp. speciosa 30.05.2020 EN SO
Cévnaté rostliny všivec bahenní Pedicularis palustris 30.06.2021 EN SO
Cévnaté rostliny všivec lesní Pedicularis sylvatica 16.06.2022 VU SO
Cévnaté rostliny zábělník bahenní Comarum palustre 22.06.2023 NT
Cévnaté rostliny zdrojovka hladkosemenná potoční Montia fontana subsp. amporitana 27.06.2023 EN SO
Cévnaté rostliny zdrojovka hladkosemenná pravá Montia fontana subsp. fontana 19.07.2016 EN KO
Cévnaté rostliny zimostrázek alpský Polygala chamaebuxus 27.06.2022 NT O
Cévnaté rostliny zvonek hadincovitý Campanula cervicaria 11.07.2019 CR SO
Houby holubinka rašelinná Russula helodes 19.09.2017 EN KO
Houby třepenitka pomněnková Phaeonematoloma myosotis 27.09.2016 VU
Korýši rak říční Astacus astacus 07.08.2015 VU HD V KO
Letouni Myotis mystacinus/brandti 05.09.2022 HD IV SO
Letouni Myotis sp. 28.07.2022 HD II a IV SO
Letouni netopýr Brandtův Myotis brandtii 09.09.2023 HD IV SO
Letouni netopýr černý Barbastella barbastellus 14.02.2023 HD II a IV KO
Letouni netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus 08.02.2017 VU HD IV SO
Letouni netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus 11.10.2023 HD IV SO
Letouni netopýr pestrý Vespertilio murinus 16.09.2023 HD IV SO
Letouni netopýr rezavý Nyctalus noctula 05.09.2022 HD IV SO
Letouni netopýr řasnatý Myotis nattereri 21.09.2023 HD IV SO
Letouni netopýr severní Eptesicus nilssonii 28.07.2022 HD IV SO
Letouni netopýr ušatý Plecotus auritus 09.09.2023 HD IV SO
Letouni netopýr večerní Eptesicus serotinus 25.03.2021 HD IV SO
Letouni netopýr velký Myotis myotis 16.09.2023 NT HD II a IV KO
Letouni netopýr vodní Myotis daubentonii 09.09.2023 HD IV SO
Letouni netopýr vousatý Myotis mystacinus 03.02.2023 HD IV SO
Lišejníky Cladonia sp. 10.07.2022 HD V
Lišejníky Evernia prunastri 22.04.2018 NT
Mechorosty Sphagnum sp. 30.09.2022 HD V
Mechorosty bělomech sivý Leucobryum glaucum 27.06.2022 HD V
Mechorosty kryjnice zaříznutá Calypogeia fissa 21.07.2020 NT
Mechorosty měřík kulatoplodý Rhizomnium pseudopunctatum 31.12.2019 EN
Mechorosty prutník okrouhlolistý Bryum cyclophyllum 28.08.2016 EN
Mechorosty rašeliník červený Sphagnum rubellum 10.09.2021 HD V
Mechorosty rašeliník člunkolistý Sphagnum palustre 16.08.2021 HD V
Mechorosty rašeliník Girgensohnův Sphagnum girgensohnii 17.06.2022 HD V
Mechorosty rašeliník hnědý Sphagnum fuscum 10.09.2021 NT HD V
Mechorosty rašeliník křivolistý Sphagnum fallax 10.09.2021 HD V
Mechorosty rašeliník oblý Sphagnum teres 16.09.2020 HD V
Mechorosty rašeliník odchylný Sphagnum flexuosum 10.09.2021 HD V
Mechorosty rašeliník ostrolistý Sphagnum capillifolium 10.09.2021 HD V
Mechorosty rašeliník pobřežní Sphagnum riparium 05.07.2021 HD V
Mechorosty rašeliník Warnstorfův Sphagnum warnstorfii 30.06.2021 HD V
Mechorosty sečovka Kunzeova Schljakovia kunzeana 31.12.2019 EN
Mechorosty šurpek otevřený Orthotrichum patens 29.08.2016 NT
Mechorosty šurpek Rogerův Orthotrichum rogeri 27.08.2018 VU HD II
Mechorosty vlasolistec vlhkomilný Tomentypnum nitens 30.06.2021 NT
Mechorosty volatka baňatá Splachnum ampullaceum 10.07.2022 NT
Měkkýši blyštivka skleněná Nesovitrea petronella 29.05.2020 VU
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 26.05.2014 HD V
Měkkýši škeble rybničná Anodonta cygnea 30.06.2021 VU SO
Motýli batolec červený Apatura ilia 22.07.2022 O
Motýli batolec duhový Apatura iris 14.07.2023 O
Motýli bekyně vrbová Leucoma salicis 05.07.2022 VU
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 28.04.2021 NT
Motýli bělopásek dvouřadý Limenitis camilla 13.07.2022 NT O
Motýli bělopásek topolový Limenitis populi 01.07.2023 VU O
Motýli bourovec březový Eriogaster lanestris 28.07.2022 VU
Motýli bourovec dubový Lasiocampa quercus 20.07.2021 EN
Motýli bourovec hlohový Trichiura crataegi 18.09.2022 NT
Motýli bourovec měsíčitý Cosmotriche lobulina 10.08.2022 VU
Motýli bourovec prsténčivý Malacosoma neustria 26.08.2022 NT
Motýli hnědásek chrastavcový Euphydryas aurinia 20.09.2017 EN HD II
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 14.07.2023 NT
Motýli hnědásek rozrazilový Melitaea diamina 17.07.2023 VU
Motýli hranostajník vrbový Cerura vinula 28.07.2022 VU
Motýli martináč habrový Saturnia pavonia 30.06.2023 NT
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 13.07.2022 NT
Motýli modrásek černoskvrnný Phengaris arion 30.06.2019 EN HD IV KO
Motýli modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis 22.07.2022 VU
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 14.07.2023 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 17.07.2023 NT
Motýli můřice jarní Achlya flavicornis 28.04.2022 VU
Motýli ohniváček celíkový Lycaena virgaureae 14.07.2023 NT
Motýli ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe 17.07.2023 NT
Motýli ohniváček modrolesklý Lycaena alciphron 12.07.2017 VU
Motýli okáč černohnědý Erebia ligea 17.07.2023 NT
Motýli okáč ječmínkový Lasiommata maera 14.07.2023 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 29.06.2023 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 28.07.2022 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 31.05.2023 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 07.06.2023 O
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 17.08.2022 NT
Motýli perleťovec severní Boloria aquilonaris 14.06.2022 VU
Motýli píďalka skalní Entephria flavicinctata 27.05.2021 CR
Motýli přástevník angreštový Rhyparia purpurata 05.07.2022 VU
Motýli přástevník jitrocelový Parasemia plantaginis 29.06.2023 VU
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 06.09.2023 VU
Motýli soumračník slézový Carcharodus alceae 22.07.2022 NT
Motýli strakáč březový Endromis versicolora 10.05.2022 VU
Motýli šedavka bučinová Apamea illyria 27.05.2021 NT
Motýli šípověnka olšinová Acronicta cuspis 18.06.2022 VU
Motýli travařka ozdobná Staurophora celsia 05.07.2022 NT
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 19.07.2021 NT
Motýli žluťásek borůvkový Colias palaeno 17.07.2023 VU SO
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 28.04.2021 NT HD IV SO
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 24.03.2023 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 23.03.2023 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 16.06.2023 VU O
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 25.08.2019 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 14.06.2023 VU HD V
Obojživelníci skokan krátkonohý Pelophylax lessonae 27.06.2023 VU HD IV SO
Obojživelníci skokan ostronosý Rana arvalis 14.04.2022 EN HD IV KO
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 26.05.2014 NT HD V KO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 06.08.2022 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 24.05.2022 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz saranče černoskvrnná Stenobothrus nigromaculatus 02.08.2021 NT
Ortopteroidní hmyz saranče mokřadní Stethophyma grossum 23.07.2023 NT
Pavouci křižák Nordmannův Araneus nordmanni 16.06.2018 EN
Pavouci křižák rašelinný Nuctenea silvicultrix 19.07.2016 EN
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 24.06.2023 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 16.08.2023 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 28.09.2023 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 31.05.2022 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 22.05.2022 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 10.09.2021 VU KO
Ploštice klešťanka ostruhatá Corixa dentipes 14.05.2021 NT
Ptáci bekasina otavní Gallinago gallinago 16.08.2023 EN SO
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 14.06.2020 EN SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 10.04.2020 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 13.06.2023 O
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 11.05.2015 NT BD I O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 25.04.2023 VU BD I SO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 07.11.2023 NT
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 07.05.2019 VU
Ptáci čírka obecná Anas crecca 16.10.2021 CR O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 07.11.2023 BD I
Ptáci datlík tříprstý Picoides tridactylus 07.11.2023 EN BD I SO
Ptáci holub doupňák Columba oenas 10.04.2020 VU SO
Ptáci hýl rudý Carpodacus erythrinus 15.07.2014 VU O
Ptáci chřástal kropenatý Porzana porzana 16.06.2020 EN BD I SO
Ptáci chřástal polní Crex crex 03.07.2023 VU BD I SO
Ptáci chřástal vodní Rallus aquaticus 20.06.2017 VU SO
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 13.06.2023 CR BD I KO
Ptáci jeřábek lesní Tetrastes bonasia 15.09.2018 VU BD I SO
Ptáci jestřáb lesní Accipiter gentilis 08.03.2022 VU O
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 07.09.2021 NT
Ptáci kopřivka obecná Mareca strepera 16.04.2015 VU O
Ptáci kos horský Turdus torquatus 11.04.2018 EN SO
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 10.09.2021 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 08.11.2023 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 03.07.2023 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 13.06.2023 NT SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 01.08.2023 VU
Ptáci kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum 07.06.2023 VU BD I SO
Ptáci labuť velká Cygnus olor 08.06.2017 VU
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 29.06.2023 VU BD I SO
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 02.06.2018 NT
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 16.05.2015 O
Ptáci linduška horská Anthus spinoletta 10.04.2020 CR SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 13.06.2023 NT
Ptáci luňák červený Milvus milvus 22.06.2023 CR BD I KO
Ptáci moták pilich Circus cyaneus 02.11.2022 CR BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 22.08.2019 VU BD I O
Ptáci orel křiklavý Clanga pomarina 21.08.2016 CR BD I KO
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 07.10.2023 EN BD I KO
Ptáci ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 07.11.2023 VU O
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 29.05.2022 EN SO
Ptáci pisík obecný Actitis hypoleucos 05.08.2021 EN SO
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 02.06.2019 VU O
Ptáci potápka roháč Podiceps cristatus 16.07.2015 VU O
Ptáci rorýs obecný Apus apus 04.07.2021 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 29.06.2023 EN BD I SO
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 20.11.2023 VU O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 16.12.2014 VU
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 13.06.2023 VU KO
Ptáci sýc rousný Aegolius funereus 07.11.2023 VU BD I SO
Ptáci tetřívek obecný Lyrurus tetrix 04.11.2023 EN BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 31.05.2022 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 12.09.2023 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 04.07.2021 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 04.07.2021 NT O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 11.09.2018 EN SO
Ptáci vodouš bahenní Tringa glareola 01.06.2023 BD I
Ptáci vodouš kropenatý Tringa ochropus 28.03.2023 EN SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 07.11.2023 NT
Ptáci vrána černá Corvus corone 02.06.2023 NT
Ptáci výr velký Bubo bubo 10.03.2022 EN BD I O
Ptáci žluna šedá Picus canus 08.03.2022 VU BD I
Ryby a mihule střevle potoční Phoxinus phoxinus 13.07.2017 VU O
Savci bělozubka bělobřichá Crocidura leucodon 10.10.2021 O
Savci bobr evropský Castor fiber 11.11.2021 HD II a IV SO
Savci kočka divoká Felis silvestris 09.05.2019 CR HD IV KO
Savci kuna lesní Martes martes 02.12.2020 HD V
Savci plšík lískový Muscardinus avellanarius 11.11.2021 HD IV SO
Savci vlk obecný Canis lupus 28.09.2023 CR HD II a IV KO
Savci vydra říční Lutra lutra 11.11.2022 NT HD II a IV SO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 27.02.2023 NT
Vážky klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia 13.07.2022 NT HD II a IV SO
Vážky lesklice horská Somatochlora alpestris 22.07.2021 VU
Vážky lesklice severská Somatochlora arctica 07.08.2020 VU
Vážky šidélko jarní Coenagrion lunulatum 22.06.2016 CR
Vážky šidélko kopovité Coenagrion hastulatum 13.06.2023 NT
Vážky šídlatka kroužkovaná Sympecma paedisca 07.06.2016 NT HD IV SO
Vážky šídlatka tmavá Lestes dryas 23.07.2023 NT
Vážky šídlo sítinové Aeshna juncea 17.08.2023 NT
Vážky vážka běloústá Leucorrhinia albifrons 23.07.2023 VU HD IV SO
Vážky vážka čárkovaná Leucorrhinia dubia 29.06.2023 NT
Vážky vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum 27.06.2022 NT
Vážky vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis 13.06.2023 NT HD II a IV SO
Vážky vážka tmavoskvrnná Leucorrhinia rubicunda 01.06.2017 VU
Vážky vážka žlutavá Sympetrum flaveolum 06.09.2021 VU
Vážky vážka žlutoskvrnná Orthetrum coerulescens 23.07.2023 NT

Zdroje informací

Fotogalerie