VVP Dobrá voda

Opuštěno armádou v roce 1991

49.1327122N, 13.3790658E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Vojenský újezd Dobrá Voda byl zřízen v roce 1952 v prostoru mezi státní hranicí s Německem a silnicí Železná Ruda-Hartmanice jako náhrada za zrušený VVP Kynžvart ve Slavkovském lese. Újezd zanikl v roce 1991 a následně se stal součástí nově vyhlášeného Národního parku Šumava.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie