VVP Jince

Brdy

Opuštěno armádou v roce 2016

49.70549094N, 13.83925045E

Status ochrany přírody

PR - Klobouček; PR - Koníček; PP - Vystrkov; PP - Louky u Drahlína; PP - Louky pod Placířem; PP - Jindřichova skála; EVL – Trokavecké louky; EVL – Tok; EVL – Teslíny; EVL – Padrťsko; EVL – Ohrazenický potok; EVL – Octárna; EVL – Louky u Drahlína; EVL – Ledný potok; EVL – Hrachoviště; EVL – Felbabka; EVL - Brda; CHKO - brdy

Současné využití

Historický vývoj

Vojenský újezd Brdy vznikl v roce 1926 na pomezí Středočeského a Plzeňského kraje a měl rozlohu 260 km2. Vojenský výcvik zaměřený především na dělostřelbu a leteckou střelbu probíhal především na šesti cílových plochách, většinu plochy újezdu (ca 90 %) tvořil ochranný les. Újezd byl zrušen v roce 2016 současně s vyhlášením Chráněné krajinné oblasti.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč, pastva, vyřezávání dřevin, motokros, offroad, pojezdy vojenskou technikou, jiné.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí Formica cunicularia 20.06.2018 O
Blanokřídlí Formica lemani 24.06.2019 O
Blanokřídlí Formica lugubris 17.07.2019 O
Blanokřídlí Formica truncorum 24.06.2019 O
Blanokřídlí Myrmica lobicornis 13.06.2019 CR
Blanokřídlí Nomada panzeri 18.05.2017 NT
Blanokřídlí Sphecodes hyalinatus 19.08.2017 NT
Blanokřídlí Strongylogaster macula 31.05.2016 VU
Blanokřídlí čmelák drobný Bombus jonellus 23.06.2017 VU O
Blanokřídlí čmelák hájový Bombus lucorum 19.08.2017 O
Blanokřídlí čmelák luční Bombus pratorum 23.06.2017 O
Blanokřídlí čmelák rokytový Bombus hypnorum 23.06.2017 O
Blanokřídlí čmelák rolní Bombus pascuorum 19.08.2017 O
Blanokřídlí čmelák skalní Bombus lapidarius 19.08.2017 O
Blanokřídlí čmelák sorojský Bombus soroeensis 19.08.2017 NT O
Blanokřídlí čmelák zahradní Bombus hortorum 23.06.2017 O
Blanokřídlí čmelák zemní Bombus terrestris 19.08.2017 O
Blanokřídlí hedvábnice vřesová Colletes succinctus 19.08.2017 EN
Blanokřídlí hrabalka podivná Ferreola diffinis 19.08.2017 NT
Blanokřídlí hrabalka štětinatá Arachnospila abnormis 23.06.2017 NT
Blanokřídlí mravenec lesní Formica rufa 10.10.2021 O
Blanokřídlí mravenec loupeživý Formica sanguinea 17.07.2019 O
Blanokřídlí mravenec otročící Formica fusca 04.09.2019 O
Blanokřídlí mravenec rašelinný Formica picea 20.06.2018 VU O
Blanokřídlí mravenec trávní Formica pratensis 06.06.2018 O
Blanokřídlí nomáda rudonohá Nomada rufipes 19.08.2017 VU
Blanokřídlí nomáda zvonková Nomada braunsiana 23.06.2017 EN
Blanokřídlí pačmelák cizopasný Bombus rupestris 23.06.2017 SO
Blanokřídlí pačmelák český Bombus bohemicus 19.08.2017 O
Blanokřídlí pačmelák lesní Bombus sylvestris 23.06.2017 O
Blanokřídlí pískorypka rozrazilová Andrena viridescens 18.05.2017 NT
Blanokřídlí pískorypka vřesová Andrena fuscipes 19.08.2017 NT
Blanokřídlí pískorypka zrnitá Andrena labialis 23.06.2017 NT
Blanokřídlí ruděnka písečná Sphecodes marginatus 23.06.2017 NT
Blanokřídlí vosa norská Dolichovespula norwegica 23.06.2017 VU
Blanokřídlí zdobnice stepní Epeolus cruciger 19.08.2017 EN
Brouci Airaphilus elongatus 31.10.2017 CR
Brouci Aloconota insecta 31.07.2017 VU
Brouci Atheta luridipennis 31.07.2017 VU
Brouci Atheta obtusangula 31.07.2017 EN
Brouci Bryoporus merdarius 20.06.2018 EN
Brouci Crenitis punctatostriata 30.06.2021 NT
Brouci Deinopsis erosa 31.07.2017 VU
Brouci Harpalus picipennis 19.08.2017 NT
Brouci Hydraena minutissima 18.10.2016 NT
Brouci Hydrocyphon deflexicollis 20.04.2017 EN
Brouci Hygronoma dimidiata 20.06.2018 VU
Brouci Hypnoidus riparius 18.05.2017 NT
Brouci Lochmaea suturalis 01.05.2014 EN
Brouci Mniusa incrassata 10.11.2017 VU
Brouci Olophrum fuscum 20.06.2018 VU
Brouci Quedius fulvicollis 19.08.2017 EN
Brouci Zoosetha procidua 06.07.2017 EN
Brouci majka fialová Meloe violaceus 05.06.2020 VU O
Brouci střevlík polní Carabus arcensis 31.10.2017 O
Brouci svižník lesomil Cicindela sylvicola 19.08.2017 O
Brouci svižník polní Cicindela campestris 05.07.2020 O
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 23.06.2017 O
Cévnaté rostliny bařička bahenní Triglochin palustris 29.06.2021 EN
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 29.07.2020 NT
Cévnaté rostliny bělolist žlutavý Filago lutescens 09.08.2014 EN KO
Cévnaté rostliny bledule jarní Leucojum vernum 22.03.2016 NT O
Cévnaté rostliny blín černý Hyoscyamus niger 04.10.2018 VU
Cévnaté rostliny divizna velkokvětá Verbascum densiflorum 11.05.2019 NT
Cévnaté rostliny dřípatka horská Soldanella montana 28.04.2023 O
Cévnaté rostliny hadí jazyk obecný Ophioglossum vulgatum 03.08.2021 VU O
Cévnaté rostliny hnilák smrkový Monotropa hypopitys 05.08.2017 VU
Cévnaté rostliny hruštice jednostranná Orthilia secunda 15.06.2023 NT
Cévnaté rostliny hruštička menší Pyrola minor 21.06.2021 NT
Cévnaté rostliny hvozdíček prorostlý Petrorhagia prolifera 29.07.2020 NT
Cévnaté rostliny jalovec obecný Juniperus communis 18.05.2018 NT
Cévnaté rostliny jednokvítek velekvětý Moneses uniflora 21.06.2021 EN SO
Cévnaté rostliny jetel kaštanový Trifolium spadiceum 27.06.2019 VU
Cévnaté rostliny kakost rozkladitý Geranium divaricatum 30.05.2019 EN
Cévnaté rostliny klikva bahenní Vaccinium oxycoccos 23.09.2022 O
Cévnaté rostliny kociánek dvoudomý Antennaria dioica 21.06.2021 EN
Cévnaté rostliny kokrhel luštinec Rhinanthus alectorolophus 03.07.2021 VU
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 23.06.2022 VU SO
Cévnaté rostliny kruštík modrofialový Epipactis purpurata 25.07.2017 NT O
Cévnaté rostliny lilie zlatohlavá Lilium martagon 15.04.2020 O
Cévnaté rostliny mochna durynská Potentilla thuringiaca 23.06.2019 CR O
Cévnaté rostliny mochna písečná Potentilla incana 09.05.2023 NT
Cévnaté rostliny mokrýš vstřícnolistý Chrysosplenium oppositifolium 19.04.2023 NT
Cévnaté rostliny okrotice bílá Cephalanthera damasonium 30.05.2019 NT O
Cévnaté rostliny okrotice červená Cephalanthera rubra 09.07.2020 EN SO
Cévnaté rostliny okrotice dlouholistá Cephalanthera longifolia 17.06.2020 NT O
Cévnaté rostliny oměj vlčí mor Aconitum lycoctonum 30.05.2023 O
Cévnaté rostliny orobinec stříbrošedý Typha shuttleworthii 03.10.2018 EN
Cévnaté rostliny ostružiník brdský Rubus brdensis 13.09.2019 NT
Cévnaté rostliny ostružiník český Rubus bohemiicola 15.09.2018 NT
Cévnaté rostliny ostružiník hojnokvětý Rubus geminatus 15.09.2018 EN
Cévnaté rostliny ostružiník středočeský Rubus centrobohemicus 15.09.2018 NT
Cévnaté rostliny ostružiník šedavý Rubus canescens 15.09.2018 NT
Cévnaté rostliny ostřice Hartmanova Carex hartmanii 23.06.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice rusá Carex flava 06.10.2021 NT
Cévnaté rostliny ostřice trsnatá Carex cespitosa 04.06.2014 NT
Cévnaté rostliny ostřice žitná Carex secalina 22.06.2019 EN SO
Cévnaté rostliny plavín štítnatý Nymphoides peltata 04.07.2019 EN KO
Cévnaté rostliny plavuň pučivá Lycopodium annotinum 21.06.2023 HD V O
Cévnaté rostliny plavuň vidlačka Lycopodium clavatum 20.05.2023 HD V
Cévnaté rostliny pobřežnice jednokvětá Littorella uniflora 30.09.2023 CR KO
Cévnaté rostliny pomněnka různobarvá Myosotis discolor 09.05.2023 NT
Cévnaté rostliny prha arnika Arnica montana 22.06.2022 NT HD V O
Cévnaté rostliny prstnatec Fuchsův Dactylorhiza fuchsii 18.06.2019 NT O
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 17.05.2022 NT O
Cévnaté rostliny ptačinec dlouholistý Stellaria longifolia 31.05.2014 NT
Cévnaté rostliny rmen barvířský Anthemis tinctoria 07.08.2018 NT
Cévnaté rostliny rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia 05.07.2023 VU SO
Cévnaté rostliny rozchodník nachový Hylotelephium telephium 04.09.2019 NT
Cévnaté rostliny skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus 20.04.2014 NT
Cévnaté rostliny sporýš lékařský Verbena officinalis 19.09.2018 NT
Cévnaté rostliny srpice barvířská Serratula tinctoria 07.06.2014 NT
Cévnaté rostliny škarda měkká Crepis mollis 07.06.2016 NT
Cévnaté rostliny škarda měkká čertkusolistá Crepis mollis subsp. succisifolia 23.06.2022 NT
Cévnaté rostliny tis červený Taxus baccata 20.04.2021 VU SO
Cévnaté rostliny třezalka pěkná Hypericum pulchrum 21.07.2021 CR
Cévnaté rostliny třezalka rozprostřená Hypericum humifusum 22.07.2021 NT
Cévnaté rostliny upolín nejvyšší Trollius altissimus 23.06.2022 VU O
Cévnaté rostliny vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 04.07.2019 NT O
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 16.06.2018 VU O
Cévnaté rostliny vemeník zelenavý Platanthera chlorantha 04.06.2018 VU O
Cévnaté rostliny vikev hrachovitá Vicia pisiformis 18.07.2018 NT
Cévnaté rostliny vranec jedlový Huperzia selago 02.05.2023 NT O
Cévnaté rostliny vrba pětimužná Salix pentandra 29.06.2021 NT
Cévnaté rostliny vrbovka bahenní Epilobium palustre 11.09.2017 NT
Cévnaté rostliny všivec bahenní Pedicularis palustris 29.06.2021 EN SO
Cévnaté rostliny všivec lesní Pedicularis sylvatica 20.05.2023 VU SO
Cévnaté rostliny zábělník bahenní Comarum palustre 29.06.2021 NT
Cévnaté rostliny zimostrázek alpský Polygala chamaebuxus 06.09.2020 NT O
Cévnaté rostliny zvonečník hlavatý Phyteuma orbiculare 30.05.2017 EN SO
Dvoukřídlí číhalka pospolitá Atherix ibis 11.04.2017 O
Houby houževnatec vonný Lentinus suavissimus 27.10.2023 VU
Houby míhavka vodní Vibrissea truncorum 18.05.2019 NT
Houby oranžovec vláknitý Pycnoporellus fulgens 13.09.2019 NT
Houby penízovka masová Gymnopus putillus 27.10.2023 EN
Houby ryzec lilákový Lactarius lilacinus 28.10.2023 EN
Houby voskovka vroubkovaná Hygrocybe coccineocrenata 02.08.2022 EN
Houby žilnatka bledá Phlebia centrifuga 28.10.2023 EN
Chrostíci Agraylea sexmaculata 14.09.2016 NT
Chrostíci Anabolia brevipennis 14.09.2016 NT
Chrostíci Ceraclea fulva 26.07.2016 VU
Chrostíci Holocentropus picicornis 26.07.2016 NT
Chrostíci Hydatophylax infumatus 11.04.2017 NT
Chrostíci Hydropsyche guttata 02.08.2016 VU
Chrostíci Hydroptila simulans 16.06.2016 NT
Chrostíci Limnephilus sericeus 14.09.2016 NT
Chrostíci Oecetis testacea 13.04.2017 NT
Chrostíci Oligostomis reticulata 31.05.2016 NT
Chrostíci Orthotrichia costalis 29.07.2016 NT
Chrostíci Oxyethira frici 02.06.2017 CR
Chrostíci Phryganea grandis 16.06.2016 NT
Chrostíci Silo nigricornis 13.04.2017 NT
Chrostíci Trichostegia minor 16.08.2016 NT
Korýši blešivec studniční Niphargus aquilex 11.04.2017 NT
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 19.06.2023 VU KO
Korýši rak bahenní Astacus leptodactylus 26.10.2016 O
Korýši rak kamenáč Austropotamobius torrentium 11.06.2023 CR KO
Korýši rak říční Astacus astacus 26.07.2021 VU HD V KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 31.05.2018 VU KO
Letouni Myotis mystacinus/brandti 15.09.2017 HD IV SO
Letouni Myotis sp. 15.09.2017 HD II a IV SO
Letouni Pipistrellus sp. 26.08.2021 HD IV SO
Letouni Plecotus sp. 10.09.2016 HD IV SO
Letouni netopýr Brandtův Myotis brandtii 11.08.2017 HD IV SO
Letouni netopýr černý Barbastella barbastellus 09.02.2022 HD II a IV KO
Letouni netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus 03.08.2017 VU HD IV SO
Letouni netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus 12.10.2019 HD IV SO
Letouni netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus 15.08.2017 HD IV SO
Letouni netopýr parkový Pipistrellus nathusii 26.08.2021 HD IV SO
Letouni netopýr pestrý Vespertilio murinus 15.09.2017 HD IV SO
Letouni netopýr rezavý Nyctalus noctula 15.08.2017 HD IV SO
Letouni netopýr řasnatý Myotis nattereri 21.02.2022 HD IV SO
Letouni netopýr severní Eptesicus nilssonii 11.08.2017 HD IV SO
Letouni netopýr ušatý Plecotus auritus 21.02.2022 HD IV SO
Letouni netopýr večerní Eptesicus serotinus 05.08.2017 HD IV SO
Letouni netopýr velký Myotis myotis 29.06.2022 NT HD II a IV KO
Letouni netopýr vodní Myotis daubentonii 21.02.2022 HD IV SO
Letouni netopýr vousatý Myotis mystacinus 21.02.2022 HD IV SO
Letouni vrápenec malý Rhinolophus hipposideros 08.01.2021 VU HD II a IV KO
Lišejníky Cladonia sp. 05.10.2014 HD V
Lišejníky Pseudevernia furfuracea 10.04.2020 NT
Lišejníky Usnea dasopoga 28.10.2017 VU
Lišejníky dutohlávka horská Cladonia stellaris 22.10.2022 CR HD V
Mechorosty Sphagnum sp. 21.05.2022 HD V
Mechorosty bařinatka obrovská Calliergon giganteum 31.12.2014 VU
Mechorosty bělomech sivý Leucobryum glaucum 20.09.2020 HD V
Mechorosty rašeliník bodlavý Sphagnum cuspidatum 09.02.2015 HD V
Mechorosty rašeliník bradavčitý Sphagnum papillosum 12.09.2017 HD V
Mechorosty rašeliník člunkolistý Sphagnum palustre 20.09.2020 HD V
Mechorosty rašeliník Girgensohnův Sphagnum girgensohnii 20.09.2020 HD V
Mechorosty rašeliník kostrbatý Sphagnum squarrosum 12.09.2017 HD V
Mechorosty rašeliník křivolistý Sphagnum fallax 12.09.2017 HD V
Mechorosty rašeliník odchylný Sphagnum flexuosum 20.09.2020 HD V
Mechorosty rašeliník pětiřadý Sphagnum quinquefarium 20.09.2020 HD V
Mechorosty rašeliník statný Sphagnum russowii 11.10.2019 HD V
Mechorosty rašeliník středový Sphagnum centrale 12.09.2017 HD V
Mechorosty srpnatka mnohosnubná Drepanocladus polygamus 25.10.2014 VU
Mechorosty šikoušek zelený Buxbaumia viridis 05.10.2014 VU HD II
Měkkýši hrachovka prosná Pisidium milium 10.10.2021 NT
Měkkýši lištovka lesklá Segmentina nitida 06.06.2021 VU
Měkkýši škeble rybničná Anodonta cygnea 29.05.2021 VU SO
Měkkýši terčovník kýlnatý Planorbis carinatus 10.10.2021 EN
Měkkýši vrkoč horský Vertigo alpestris 02.07.2018 NT
Mnohonožky špičanka suťová Pachypodoiulus eurypus 21.09.2016 NT
Motýli Acleris hyemana 20.04.2018 RE
Motýli Pediasia aridella 24.07.2020 RE
Motýli batolec duhový Apatura iris 08.06.2020 O
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 12.06.2020 NT
Motýli bourovec borůvkový Phyllodesma ilicifolia 09.05.2021 CR
Motýli bourovec dubový Lasiocampa quercus 20.07.2020 EN
Motýli bourovec hlohový Trichiura crataegi 03.09.2016 NT
Motýli bourovec měsíčitý Cosmotriche lobulina 12.08.2023 VU
Motýli bourovec prsténčivý Malacosoma neustria 12.07.2022 NT
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 17.06.2023 NT
Motýli hnědásek rozrazilový Melitaea diamina 31.05.2018 VU
Motýli hranostajník březový Furcula bicuspis 27.05.2018 VU
Motýli hranostajník osikový Furcula bifida 31.07.2017 VU
Motýli hranostajník vrbový Cerura vinula 20.06.2023 VU
Motýli hrotnokřídlec kapradinový Pharmacis fusconebulosa 12.07.2023 NT
Motýli hrotnokřídlec lesní Phymatopus hecta 30.06.2020 VU
Motýli hřbetozubec dubový Drymonia ruficornis 21.05.2023 NT
Motýli hřbetozubec dvoubarvý Leucodonta bicoloria 20.06.2023 VU
Motýli hřbetozubec Milhauserův Harpyia milhauseri 21.05.2023 VU
Motýli hřbetozubec mniší Odontosia carmelita 21.05.2023 VU
Motýli hřbetozubec plachý Peridea anceps 21.05.2023 NT
Motýli hřbetozubec stříbroskvrnný Spatalia argentina 22.06.2020 VU
Motýli lišejníkovec běločelný Eilema pygmaeola 18.07.2017 VU
Motýli lišejníkovec malý Setina roscida 30.06.2017 CR
Motýli lišejníkovec tečkovaný Setina irrorella 20.08.2020 CR
Motýli martináč habrový Saturnia pavonia 21.05.2023 NT
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 26.07.2021 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek bělopásný Aricia eumedon 22.07.2016 NT
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 30.06.2022 NT
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 23.07.2021 VU
Motýli modrásek očkovaný Phengaris teleius 07.07.2023 VU HD II a IV SO
Motýli modrásek stříbroskvrnný Plebejus optilete 24.06.2023 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 17.06.2023 NT
Motýli můřice březová Tetheella fluctuosa 23.07.2023 VU
Motýli můřice dvojtečná Ochropacha duplaris 20.07.2020 NT
Motýli můřice jarní Achlya flavicornis 09.04.2020 VU
Motýli můřička večerní Schrankia taenialis 16.08.2016 NT
Motýli ohniváček celíkový Lycaena virgaureae 02.08.2015 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 05.06.2022 HD II a IV SO
Motýli ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe 08.06.2020 NT
Motýli okáč ječmínkový Lasiommata maera 09.05.2020 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 05.06.2022 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 05.06.2022 NT
Motýli osenice skrytá Epipsilia latens 26.07.2019 NT
Motýli osenice šedonachová Protolampra sobrina 15.08.2020 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 28.05.2017 NT
Motýli ostruháček švestkový Satyrium pruni 09.07.2016 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 18.07.2019 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 16.07.2016 NT O
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 07.05.2020 NT
Motýli perleťovec fialkový Boloria euphrosyne 17.06.2023 VU
Motýli píďalka jilmová Venusia blomeri 08.08.2020 NT
Motýli přástevník jitrocelový Parasemia plantaginis 05.07.2016 VU
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 15.08.2020 HD II
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 07.05.2020 VU
Motýli srpokřídlec březový Falcaria lacertinaria 21.05.2023 NT
Motýli strakáč březový Endromis versicolora 22.04.2023 VU
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 25.07.2014 NT
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 06.08.2016 NT
Motýli vřetenuška mateřídoušková Zygaena purpuralis 19.07.2022 NT
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 18.07.2019 NT
Obojživelníci Bombina bombina × variegata 01.06.2018 EN
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 28.07.2021 NT HD IV SO
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 20.05.2023 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 04.08.2023 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 12.06.2022 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 19.06.2023 CR HD II a IV SO
Obojživelníci mlok skvrnitý Salamandra salamandra 22.07.2016 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 02.06.2023 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 07.04.2023 VU HD V
Obojživelníci skokan krátkonohý Pelophylax lessonae 11.05.2014 VU HD IV SO
Obojživelníci skokan ostronosý Rana arvalis 14.04.2015 EN HD IV KO
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 26.04.2020 NT HD V KO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 06.04.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 21.07.2023 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 19.09.2020 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 08.08.2018 NT
Ortopteroidní hmyz saranče malá Stenobothrus stigmaticus 23.07.2018 NT
Ortopteroidní hmyz saranče mokřadní Stethophyma grossum 19.09.2020 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 21.06.2022 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 21.08.2022 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 14.08.2023 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 11.05.2022 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 20.08.2023 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 20.05.2023 VU KO
Ploštice kněžice stinná Sciocoris umbrinus 19.08.2017 NT
Ploštice pozemka vřesovištní Macrodema microptera 19.08.2017 EN
Pošvatky Amphinemura standfussi 21.10.2016 VU
Ptáci bekasina otavní Gallinago gallinago 08.06.2023 EN SO
Ptáci bekasina větší Gallinago media 15.06.2016 BD I O
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 12.06.2023 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 12.07.2022 O
Ptáci břehule říční Riparia riparia 27.04.2022 NT O
Ptáci bukač velký Botaurus stellaris 11.09.2016 CR BD I KO
Ptáci bukáček malý Ixobrychus minutus 10.07.2017 CR BD I KO
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 29.04.2018 NT BD I O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 06.05.2023 VU BD I SO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 13.06.2021 NT
Ptáci čírka modrá Spatula querquedula 18.03.2022 CR SO
Ptáci čírka obecná Anas crecca 18.03.2022 CR O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 17.04.2023 BD I
Ptáci datlík tříprstý Picoides tridactylus 24.07.2022 EN BD I SO
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 15.05.2022 EN SO
Ptáci havran polní Corvus frugilegus 09.01.2018 VU
Ptáci hohol severní Bucephala clangula 08.09.2022 EN SO
Ptáci holub doupňák Columba oenas 02.06.2023 VU SO
Ptáci husa velká Anser anser 29.08.2019 VU
Ptáci hýl rudý Carpodacus erythrinus 11.09.2016 VU O
Ptáci chřástal polní Crex crex 25.06.2023 VU BD I SO
Ptáci chřástal vodní Rallus aquaticus 08.09.2022 VU SO
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 16.04.2023 CR BD I KO
Ptáci jespák bojovný Calidris pugnax 07.05.2021 BD I
Ptáci jestřáb lesní Accipiter gentilis 07.06.2019 VU O
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 21.05.2022 NT
Ptáci kopřivka obecná Mareca strepera 18.03.2022 VU O
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 07.07.2023 NT O
Ptáci kos horský Turdus torquatus 05.04.2018 EN SO
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 29.04.2022 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 17.04.2023 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 26.05.2023 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 08.06.2023 NT SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 18.05.2020 VU
Ptáci kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum 15.10.2023 VU BD I SO
Ptáci labuť velká Cygnus olor 12.07.2023 VU
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 11.06.2023 VU BD I SO
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 04.09.2021 NT BD I
Ptáci lejsek malý Ficedula parva 03.06.2017 VU BD I SO
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 09.06.2023 O
Ptáci lelek lesní Caprimulgus europaeus 11.09.2016 EN BD I SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 25.05.2022 NT
Ptáci luňák červený Milvus milvus 14.03.2020 CR BD I KO
Ptáci lžičák pestrý Spatula clypeata 03.11.2018 CR SO
Ptáci morčák velký Mergus merganser 28.10.2020 CR KO
Ptáci moták pilich Circus cyaneus 31.12.2022 CR BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 26.05.2023 VU BD I O
Ptáci moták stepní Circus macrourus 25.09.2021 BD I
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 18.04.2023 EN BD I KO
Ptáci orlovec říční Pandion haliaetus 08.09.2022 BD I KO
Ptáci ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 19.03.2023 VU O
Ptáci ořešník kropenatý evropský Nucifraga caryocatactes caryocatactes 29.05.2016 VU O
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 12.07.2023 VU BD I SO
Ptáci pisík obecný Actitis hypoleucos 12.07.2022 EN SO
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 12.07.2022 VU O
Ptáci potápka roháč Podiceps cristatus 19.10.2023 VU O
Ptáci potáplice severní Gavia arctica 13.11.2022 BD I
Ptáci racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 17.05.2022 VU
Ptáci rákosník velký Acrocephalus arundinaceus 12.07.2022 VU SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 10.05.2019 O
Ptáci rybák černý Chlidonias niger 09.09.2016 RE BD I KO
Ptáci rybák obecný Sterna hirundo 30.05.2016 EN BD I SO
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 17.04.2023 EN BD I SO
Ptáci slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula 11.09.2016 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 22.04.2020 O
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 25.06.2023 VU O
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 29.08.2016 EN BD I KO
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 28.08.2022 VU
Ptáci strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 16.04.2023 VU BD I O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 12.07.2023 VU KO
Ptáci strnad zahradní Emberiza hortulana 07.06.2019 CR BD I KO
Ptáci sýc rousný Aegolius funereus 17.04.2023 VU BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 12.07.2023 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 18.06.2018 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 18.05.2020 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 12.07.2022 NT O
Ptáci vodouš kropenatý Tringa ochropus 07.05.2021 EN SO
Ptáci volavka bílá Ardea alba 04.04.2019 BD I SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 31.12.2022 NT
Ptáci vrána černá Corvus corone 05.04.2018 NT
Ptáci výr velký Bubo bubo 17.04.2023 EN BD I O
Ptáci žluna šedá Picus canus 12.07.2023 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 11.09.2016 SO
Ryby a mihule karas obecný Carassius carassius 15.07.2014 CR
Ryby a mihule lín obecný Tinca tinca 27.07.2021 VU
Ryby a mihule mihule potoční Lampetra planeri 11.06.2023 VU HD II KO
Ryby a mihule střevle potoční Phoxinus phoxinus 11.06.2023 VU O
Ryby a mihule úhoř říční Anguilla anguilla 03.09.2019 EW
Ryby a mihule vranka obecná Cottus gobio 23.06.2020 NT HD II O
Savci bělozubka bělobřichá Crocidura leucodon 04.11.2018 O
Savci bobr evropský Castor fiber 17.05.2022 HD II a IV SO
Savci kuna lesní Martes martes 05.05.2022 HD V
Savci plšík lískový Muscardinus avellanarius 02.09.2016 HD IV SO
Savci rys ostrovid Lynx lynx 15.08.2017 EN HD II a IV SO
Savci vlk obecný Canis lupus 17.10.2023 CR HD II a IV KO
Savci vydra říční Lutra lutra 31.12.2022 NT HD II a IV SO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 31.12.2022 NT
Vážky klínatka vidlitá Onychogomphus forcipatus 05.06.2022 NT
Vážky lesklice horská Somatochlora alpestris 08.09.2021 VU
Vážky šidélko kopovité Coenagrion hastulatum 30.06.2021 NT
Vážky šidélko Lindenovo Erythromma lindenii 01.09.2019 NT
Vážky šídlatka tmavá Lestes dryas 18.07.2020 NT
Vážky šídlo sítinové Aeshna juncea 30.06.2021 NT
Vážky vážka čárkovaná Leucorrhinia dubia 05.07.2021 NT
Vážky vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum 17.06.2021 NT
Vážky vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis 27.06.2020 NT HD II a IV SO
Vážky vážka jižní Sympetrum meridionale 16.07.2015 NT
Vážky vážka žlutoskvrnná Orthetrum coerulescens 05.07.2021 NT

Zdroje informací

Fotogalerie