VVP Mladá

VVP

Opuštěno armádou v roce 1990

50.27015534N, 14.89210392E

Status ochrany přírody

NPP - Mladá; EVL - Milovice-Mladá

Současné využití

Historický vývoj

Bývalý vojenský újezd Milovice-Mladá je přírodovědně mimořádně cenné území nacházející se mezi městy Milovice, Benátky nad Jizerou a obcí Luštěnice v severovýchodní části Středočeského kraje. S rozlohou 59 km2 se jednalo o nejmenší z vojenských újezdů aktivních v ČR k roku 1989 a díky založení již za Rakouska-Uherska v roce 1904 o nejstarší újezd. Od doby založení zde různá vojska působila až do zrušení újezdu v roce 1990. Od roku 1968 byl újezd ústředním místem okupačních vojsk. Výcvik probíhal především na třech rozsáhlých nelesních plochách s dominantním pokryvem suchých teplomilných trávníků a řídkých křovin. Z managementového hlediska se jedná o území s největší koncentrací různých alternativních způsobů péče a využití v ČR.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč, pastva, vyřezávání dřevin, motokros, offroad, pojezdy vojenskou technikou, jiné.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí čmelák hájový Bombus lucorum 31.08.2019 O
Blanokřídlí čmelák rolní Bombus pascuorum 25.04.2021 O
Blanokřídlí čmelák skalní Bombus lapidarius 26.06.2021 O
Blanokřídlí čmelák zemní Bombus terrestris 17.11.2020 O
Blanokřídlí mravenec lesní Formica rufa 13.07.2018 O
Blanokřídlí mravenec loupeživý Formica sanguinea 19.06.2018 O
Blanokřídlí mravenec otročící Formica fusca 13.07.2018 O
Blanokřídlí mravenec trávní Formica pratensis 13.07.2018 O
Blanokřídlí ostnoštítka třízubá Dioxys tridentata 01.07.2020 VU
Blanokřídlí pískorypka potulná Andrena vaga 11.04.2020 VU
Blanokřídlí žahalka šestiskvrnná Scolia sexmaculata 23.06.2019 VU
Blanokřídlí žahalka žlutá Scolia hirta 23.06.2019 NT
Brouci Agabus didymus 14.09.2019 VU
Brouci Agrilus convexicollis 18.05.2019 VU
Brouci Agrilus cuprescens 25.05.2019 NT
Brouci Agrilus subauratus 07.06.2019 VU
Brouci Agrilus suvorovi 19.05.2019 VU
Brouci Allecula rhenana 09.06.2019 VU
Brouci Ampedus cardinalis 19.05.2019 VU
Brouci Ampedus sinuatus 17.05.2019 NT
Brouci Anisoxya fuscula 09.06.2019 NT
Brouci Anthaxia suzannae 04.07.2019 VU
Brouci Aphodius coenosus 20.05.2018 VU
Brouci Aphodius foetens 25.09.2018 NT
Brouci Aphodius porcus 25.09.2018 CR
Brouci Bembidion pygmaeum 18.05.2019 NT
Brouci Bothrideres bipunctatus 13.10.2019 EN
Brouci Bruchidius cinerascens 23.06.2019 CR
Brouci Bruchidius varius 02.04.2019 EN
Brouci Carabus arcensis arcensis 28.09.2019 O
Brouci Carabus cancellatus cancellatus 15.08.2018 NT
Brouci Carabus scheidleri scheidleri 28.09.2019 O
Brouci Carabus ulrichii ulrichii 28.09.2019 O
Brouci Cardiophorus gramineus 26.05.2019 NT
Brouci Cassida prasina 09.06.2019 VU
Brouci Clytus tropicus 24.06.2019 NT
Brouci Colaphus sophiae 09.05.2020 EN
Brouci Colydium elongatum 11.05.2019 NT
Brouci Conopalpus testaceus 11.05.2019 NT
Brouci Coptocephala rubicunda 28.07.2019 VU
Brouci Coraebus elatus 23.06.2019 VU
Brouci Corticeus fasciatus 01.06.2019 VU
Brouci Corticeus fraxini 24.08.2019 EN
Brouci Cryptocephalus coerulescens 19.05.2019 EN
Brouci Cryptocephalus coryli 18.05.2019 EN
Brouci Cryptocephalus distinguendus 18.05.2019 EN
Brouci Cryptocephalus imperialis 19.05.2019 EN
Brouci Cryptocephalus marginatus 05.07.2019 EN
Brouci Cryptocephalus parvulus 24.06.2019 VU
Brouci Cryptocephalus populi 11.08.2019 VU
Brouci Cryptocephalus punctiger 08.05.2019 EN
Brouci Cryptocephalus sexpunctatus 23.06.2019 EN
Brouci Cryptocephalus schaefferi 25.05.2019 EN
Brouci Cryptocephalus vittatus 05.07.2019 EN
Brouci Cteniopus sulphuripes 04.07.2019 CR
Brouci Cyllodes ater 28.08.2022 NT
Brouci Cyphocleonus dealbatus 08.05.2019 VU
Brouci Dinarda dentata 20.04.2019 VU
Brouci Drapetes mordelloides 24.06.2019 EN
Brouci Eustrophus dermestoides 23.06.2019 NT
Brouci Gnathoncus buyssoni 30.05.2021 NT
Brouci Gonioctena fornicata 24.06.2019 CR
Brouci Gyrohypnus atratus 09.12.2018 NT
Brouci Harpalus picipennis 28.09.2019 NT
Brouci Hydrovatus cuspidatus 14.09.2019 VU
Brouci Chaetocnema sahlbergii 09.06.2019 EN
Brouci Chrysolina analis 13.10.2019 CR
Brouci Chrysolina haemoptera 13.10.2019 EN
Brouci Chrysolina limbata limbata 20.07.2019 CR
Brouci Ischnomera cinerascens 07.06.2019 EN
Brouci Ischnomera sanguinicollis 19.05.2019 VU
Brouci Labidostomis tridentata 23.06.2019 CR
Brouci Lamprinus erythropterus 12.06.2021 CR
Brouci Leptacinus formicetorum 09.12.2018 NT
Brouci Lixus ochraceus 13.10.2019 VU
Brouci Lomechusoides strumosus 20.04.2019 EN
Brouci Lycoperdina bovistae 17.11.2019 VU
Brouci Maladera holosericea 14.09.2019 NT
Brouci Margarinotus merdarius 19.05.2019 VU
Brouci Melanimon tibiale 18.05.2019 NT
Brouci Meloe decorus 14.04.2019 NT O
Brouci Mycetophagus ater 23.09.2019 EN
Brouci Mycetophagus multipunctatus 27.10.2019 NT
Brouci Mycetophagus piceus 22.09.2019 NT
Brouci Neatus picipes 14.07.2019 NT
Brouci Notolaemus castaneus 09.06.2019 VU
Brouci Ocypus brunnipes 20.09.2018 VU
Brouci Oedemera croceicollis 23.06.2019 VU
Brouci Omaloplia nigromarginata 04.07.2019 NT
Brouci Ophonus stictus 23.06.2019 NT
Brouci Pediacus depressus 01.06.2019 VU
Brouci Pedostrangalia revestita 24.06.2019 EN
Brouci Platydracus latebricola 17.05.2019 VU
Brouci Platyrhinus resinosus 09.06.2019 NT
Brouci Pseudeuparius sepicola 07.06.2019 NT
Brouci Pycnomerus terebrans 25.05.2019 EN
Brouci Quedius brevis 07.06.2019 NT
Brouci Sphaeroderma rubidum 09.06.2019 CR
Brouci Stenagostus rhombeus 22.09.2019 VU
Brouci Stenus aterrimus 09.12.2018 VU
Brouci Tasgius morsitans 28.09.2019 VU
Brouci Tasgius pedator 20.09.2018 VU
Brouci Thyasophila angulata 12.03.2017 NT
Brouci Timarcha goettingensis 20.04.2019 CR
Brouci Trachys troglodytes 14.09.2019 EN
Brouci Triphyllus bicolor 27.10.2019 VU
Brouci Uloma rufa 17.08.2019 EN
Brouci Zeugophora scutellaris 17.05.2019 EN
Brouci Zeugophora subspinosa 11.05.2019 VU
Brouci hřebenočlenec smolový Allecula morio 24.06.2019 NT
Brouci hubojed čárkovaný Mycetochara maura 24.06.2019 NT
Brouci hubojed lopatkoskvrnný Mycetochara axillaris 19.05.2019 NT
Brouci chrobák ozbrojený Odonteus armiger 05.07.2019 VU O
Brouci chroustek žlutý Amphimallon ruficorne 15.06.2019 CR
Brouci kmenař trouchový Uloma culinaris 14.09.2019 NT
Brouci kousavec páskovaný Rhagium sycophanta 19.05.2019 NT
Brouci krajník hnědý Calosoma inquisitor 11.05.2019 O
Brouci krasec borový Phaenops cyanea 23.06.2019 NT
Brouci kružec stlačený Palorus depressus 06.04.2019 NT
Brouci kůrař dvojbarvý Corticeus bicolor 01.06.2019 NT
Brouci kůrař maďalový Corticeus unicolor 28.04.2020 NT
Brouci kůrař úzký Corticeus longulus 24.08.2019 VU
Brouci lejnožrout polorohý Onthophagus semicornis 30.06.2018 NT
Brouci lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus 06.04.2019 VU HD II a IV SO
Brouci majka fialová Meloe violaceus 08.05.2019 VU O
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 25.04.2023 VU O
Brouci majka svraštělá Meloe rugosus 07.10.2023 NT O
Brouci polník březový Agrilus betuleti 19.05.2019 VU
Brouci polník luční Agrilus pratensis 07.06.2019 NT
Brouci polník stromový Agrilus sinuatus 24.06.2019 VU
Brouci polník třezalkový Agrilus hyperici 28.07.2019 NT
Brouci prskavec menší Brachinus explodens 25.05.2019 O
Brouci přílbovník červený Neomida haemorrhoidalis 22.07.2019 NT
Brouci pýchavkovník červcový Endomychus coccineus 28.09.2019 VU
Brouci roháč obecný Lucanus cervus 04.07.2021 VU HD II O
Brouci spuchřelík černý Prionychus ater 09.06.2019 NT
Brouci svižník německý Cylindera germanica 17.07.2018 NT O
Brouci svižník polní Cicindela campestris 25.05.2019 O
Brouci širokáč fialový Platydema violaceum 22.03.2020 NT
Brouci tesařík pižmový Aromia moschata 22.09.2019 NT
Brouci trojatec vlážní Tribolium madens 01.06.2019 EN
Brouci vodomil černý Hydrophilus piceus 15.07.2023 VU
Brouci zlatohlávek huňatý Tropinota hirta 06.06.2021 VU SO
Brouci zlatohlávek skvostný Protaetia speciosissima 28.09.2019 VU O
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 06.06.2021 O
Cévnaté rostliny bílojetel bylinný Dorycnium herbaceum 08.07.2022 NT
Cévnaté rostliny bílojetel německý Dorycnium germanicum 02.08.2016 NT
Cévnaté rostliny blín černý Hyoscyamus niger 19.06.2019 VU
Cévnaté rostliny černohlávek velkokvětý Prunella grandiflora 10.07.2018 NT
Cévnaté rostliny černýš rolní Melampyrum arvense 18.07.2023 VU
Cévnaté rostliny čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis 14.05.2020 NT
Cévnaté rostliny čistec německý Stachys germanica 07.09.2020 EN
Cévnaté rostliny čistec roční Stachys annua 10.07.2018 VU
Cévnaté rostliny divizna brunátná Verbascum phoeniceum 02.06.2021 NT O
Cévnaté rostliny divizna švábovitá Verbascum blattaria 20.06.2016 EN
Cévnaté rostliny drchnička modrá Anagallis foemina 04.09.2021 NT
Cévnaté rostliny dřišťál obecný Berberis vulgaris 09.09.2021 NT
Cévnaté rostliny hořec křížatý Gentiana cruciata 18.07.2023 EN O
Cévnaté rostliny hrachor širolistý Lathyrus latifolius 03.07.2020 NT
Cévnaté rostliny kamejka lékařská Lithospermum officinale 10.07.2018 VU
Cévnaté rostliny kolenec Morisonův Spergula morisonii 30.05.2019 NT
Cévnaté rostliny kozinec dánský Astragalus danicus 14.05.2020 NT O
Cévnaté rostliny ledenec přímořský Lotus maritimus 10.10.2022 NT
Cévnaté rostliny mrvka myší ocásek Vulpia myuros 30.07.2021 NT
Cévnaté rostliny nahoprutka písečná Teesdalia nudicaulis 07.09.2020 NT
Cévnaté rostliny oman vrbolistý Inula salicina 04.09.2021 NT
Cévnaté rostliny ovsíček časný Aira praecox 30.07.2021 EN
Cévnaté rostliny ovsíček obecný Aira caryophyllea 26.05.2022 CR
Cévnaté rostliny paličkovec šedavý Corynephorus canescens 26.05.2022 NT
Cévnaté rostliny pcháč bezlodyžný Cirsium acaulon 04.09.2021 NT
Cévnaté rostliny růže galská Rosa gallica 14.06.2021 VU
Cévnaté rostliny rýt barvířský Reseda luteola 09.09.2021 VU
Cévnaté rostliny skřípinec Tabernaemontanův Schoenoplectus tabernaemontani 04.09.2021 VU
Cévnaté rostliny sléz velkokvětý Malva alcea 09.09.2021 NT
Cévnaté rostliny sporýš lékařský Verbena officinalis 06.09.2023 NT
Cévnaté rostliny stolístek přeslenitý Myriophyllum verticillatum 20.06.2022 VU
Cévnaté rostliny trávnička obecná Armeria elongata 07.09.2020 NT
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 12.06.2019 VU O
Cévnaté rostliny violka písečná Viola rupestris 14.05.2020 NT
Cévnaté rostliny vrabečnice roční Thymelaea passerina 10.10.2022 EN
Cévnaté rostliny vstavač kukačka Anacamptis morio 23.09.2022 CR SO
Cévnaté rostliny záraza žlutá Orobanche lutea 14.05.2020 NT
Houby kališník běločerný Helvella leucomelaena 12.04.2023 EN
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 03.11.2022 VU KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 11.10.2022 VU KO
Korýši žábronožka sněžní Eubranchipus grubii 26.03.2019 VU KO
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus 21.09.2019 HD II a IV SO
Letouni Myotis mystacinus/brandti 21.09.2019 HD IV SO
Letouni Myotis sp. 24.07.2019 HD II a IV SO
Letouni Plecotus sp. 21.09.2019 HD IV SO
Letouni netopýr černý Barbastella barbastellus 28.12.2021 HD II a IV KO
Letouni netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus 29.06.2020 VU HD IV SO
Letouni netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus 21.09.2019 HD IV SO
Letouni netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus 01.10.2019 HD IV SO
Letouni netopýr parkový Pipistrellus nathusii 01.10.2019 HD IV SO
Letouni netopýr pestrý Vespertilio murinus 10.06.2019 HD IV SO
Letouni netopýr rezavý Nyctalus noctula 30.09.2019 HD IV SO
Letouni netopýr řasnatý Myotis nattereri 01.10.2019 HD IV SO
Letouni netopýr severní Eptesicus nilssonii 23.07.2019 HD IV SO
Letouni netopýr ušatý Plecotus auritus 28.12.2021 HD IV SO
Letouni netopýr večerní Eptesicus serotinus 24.07.2019 HD IV SO
Letouni netopýr velký Myotis myotis 01.10.2019 NT HD II a IV KO
Letouni netopýr vodní Myotis daubentonii 15.06.2017 HD IV SO
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 07.08.2021 HD V
Motýli batolec červený Apatura ilia 26.06.2021 O
Motýli batolec duhový Apatura iris 10.07.2016 O
Motýli bourovec jetelový Lasiocampa trifolii 21.08.2021 EN
Motýli bourovec prsténčivý Malacosoma neustria 15.07.2023 NT
Motýli bourovec zejkovaný Phyllodesma tremulifolia 09.09.2022 NT
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 28.06.2020 NT
Motýli hranostajník březový Furcula bicuspis 10.06.2023 VU
Motýli hranostajník jívový Furcula furcula 18.07.2014 VU
Motýli hranostajník osikový Furcula bifida 16.04.2020 VU
Motýli hranostajník vrbový Cerura vinula 03.06.2014 VU
Motýli hřbetozubec dubový Drymonia ruficornis 16.04.2020 NT
Motýli hřbetozubec Milhauserův Harpyia milhauseri 13.05.2015 VU
Motýli hřbetozubec plachý Peridea anceps 16.04.2020 NT
Motýli hřbetozubec stříbroskvrnný Spatalia argentina 15.07.2023 VU
Motýli hřbetozubec topolový Notodonta tritophus 15.07.2023 VU
Motýli lišaj pryšcový Hyles euphorbiae 16.09.2023 EN O
Motýli martináč habrový Saturnia pavonia 22.07.2020 NT
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 18.07.2023 NT
Motýli modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis 18.07.2023 VU
Motýli modrásek hořcový Phengaris alcon 03.07.2021 EN KO
Motýli modrásek hořcový Rebelův Phengaris alcon f. rebeli 03.07.2022 EN
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 08.06.2022 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 18.07.2023 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 04.08.2020 NT
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 21.08.2022 VU
Motýli můřice jarní Achlya flavicornis 25.03.2023 VU
Motýli ohniváček celíkový Lycaena virgaureae 15.07.2022 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 03.07.2022 HD II a IV SO
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 01.06.2022 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 03.07.2022 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 21.05.2016 NT
Motýli ostruháček švestkový Satyrium pruni 03.06.2022 NT
Motýli ostruháček trnkový Satyrium spini 10.06.2019 VU
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 08.05.2020 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 21.05.2023 NT O
Motýli přástevník jestřábníkový Coscinia striata 08.06.2022 EN
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 09.08.2021 HD II
Motýli přástevník starčkový Tyria jacobaeae 27.07.2022 VU
Motýli přástevník užankový Hyphoraia aulica 17.10.2017 EN
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 16.08.2020 VU
Motýli soumračník skořicový Spialia sertorius 27.05.2023 VU
Motýli soumračník slézový Carcharodus alceae 03.07.2022 NT
Motýli srpokřídlec březový Falcaria lacertinaria 15.07.2023 NT
Motýli strakáč březový Endromis versicolora 09.04.2020 VU
Motýli stužkonoska topolová Catocala elocata 04.09.2021 NT
Motýli štětconoš jetelový Dicallomera fascelina 15.07.2023 EN
Motýli travařka ozdobná Staurophora celsia 15.09.2021 NT
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 18.07.2023 NT
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 15.07.2022 NT
Motýli vřetenuška pozdní Zygaena laeta 21.07.2021 EN
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 04.08.2023 NT
Motýli zavíječ zardělý Eurhodope rosella 17.08.2019 NT
Motýli zelenáček koulenkový Jordanita globulariae 18.07.2023 NT
Motýli zelenáček trnkový Rhagades pruni 28.06.2020 EN
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 27.05.2023 VU
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 17.06.2020 NT HD IV SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 27.07.2023 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 26.07.2023 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 14.04.2018 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha krátkonohá Epidalea calamita 17.06.2019 CR HD IV KO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 12.05.2022 VU O
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 25.04.2023 EN HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 23.04.2022 VU HD V
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 26.07.2023 NT HD V KO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 27.07.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 03.09.2015 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 06.09.2020 NT
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 16.09.2023 VU KO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 15.05.2022 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 16.09.2023 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 26.07.2023 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 17.11.2020 NT O
Ptáci bekasina otavní Gallinago gallinago 29.03.2015 EN SO
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 08.05.2021 EN SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 02.10.2022 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 02.10.2022 O
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 31.10.2023 NT BD I O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 19.06.2022 VU BD I SO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 17.12.2017 NT
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 29.05.2022 VU
Ptáci datel černý Dryocopus martius 16.07.2022 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 24.07.2022 EN SO
Ptáci havran polní Corvus frugilegus 18.02.2018 VU
Ptáci holub doupňák Columba oenas 24.07.2022 VU SO
Ptáci husa – neurčený druh Anser sp. 08.02.2023 VU
Ptáci husa velká Anser anser 17.07.2022 VU
Ptáci chřástal polní Crex crex 08.05.2021 VU BD I SO
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 08.02.2023 CR BD I KO
Ptáci jestřáb lesní Accipiter gentilis 11.06.2022 VU O
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 22.07.2022 NT
Ptáci kavka obecná Coloeus monedula 23.05.2020 NT SO
Ptáci konipas luční Motacilla flava 30.05.2021 VU SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 05.06.2022 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 08.02.2023 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 08.02.2023 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 28.07.2022 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 12.06.2022 NT SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 19.07.2022 VU
Ptáci kulík zlatý Pluvialis apricaria 30.11.2015 BD I
Ptáci labuť velká Cygnus olor 17.05.2020 VU
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 30.04.2022 NT BD I
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 30.04.2022 NT
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 16.07.2022 O
Ptáci lelek lesní Caprimulgus europaeus 10.08.2017 EN BD I SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 20.02.2022 NT
Ptáci linduška úhorní Anthus campestris 21.08.2021 CR BD I SO
Ptáci luňák červený Milvus milvus 12.06.2022 CR BD I KO
Ptáci luňák hnědý Milvus migrans 11.06.2022 CR BD I KO
Ptáci moták lužní Circus pygargus 11.06.2022 EN BD I SO
Ptáci moták pilich Circus cyaneus 22.04.2022 CR BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 26.06.2022 VU BD I O
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 08.02.2023 EN BD I KO
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 23.04.2022 EN SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 15.07.2022 VU BD I SO
Ptáci poštolka rudonohá Falco vespertinus 10.05.2016 RE BD I KO
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 12.04.2020 VU O
Ptáci racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 05.06.2022 VU
Ptáci rorýs obecný Apus apus 21.07.2023 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 08.06.2022 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 12.06.2022 O
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 06.06.2016 NT
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 22.04.2022 VU O
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 26.07.2021 EN BD I KO
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 08.02.2023 VU
Ptáci strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 16.07.2022 VU BD I O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 21.07.2023 VU KO
Ptáci strnad zahradní Emberiza hortulana 11.06.2018 CR BD I KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 21.07.2023 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 08.02.2023 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 24.07.2022 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 22.09.2022 NT O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 21.07.2023 EN SO
Ptáci vodouš kropenatý Tringa ochropus 15.07.2022 EN SO
Ptáci volavka bílá Ardea alba 18.08.2021 BD I SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 16.07.2022 NT
Ptáci vrána černá Corvus corone 15.04.2022 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 16.05.2019 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 21.07.2023 SO
Savci křeček polní Cricetus cricetus 01.09.2021 HD IV SO
Savci kuna lesní Martes martes 23.10.2023 HD V
Savci rys ostrovid Lynx lynx 13.10.2017 EN HD II a IV SO
Savci vlk obecný Canis lupus 22.09.2023 CR HD II a IV KO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 30.05.2021 NT
Vážky šídlatka brvnatá Lestes barbarus 28.09.2021 NT

Zdroje informací

Fotogalerie