VVP Tisá

1957 zrušeno VVP, na části je chemické cvičiště využívané dosud.

50.7893533N, 14.0183903E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Vojenský výcvikový prostor VVP Tisá byl zřízen v roce 1954 pro výcvik žáků Ženijního technického učiliště. Bylo zde zřízeno i velké chemické cvičiště, kde byl k výcviku až do roku 1958 využívány skutečné otravné látky. Vojenský výcvikový prostor byl zrušen v roce 1957 a do dnešních dní je na části stále aktivní chemické cvičiště, které využívá 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany AČR z Liberce. Ve vojenském území probíhají tuzemská i mezinárodní cvičení simulovaných chemických útoků, nebo havárií. Současná rozloha je 4 km².

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Vojenský výcvik, jiné.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie