Vysoké Mýto – střelnice

Střelnice Dráby

Bývalá pěchotní střelnice

Rozloha 1,9 ha

Opuštěno armádou v 90. letech, v současnosti je zde školní střelnice Policie ČR

49.93427811N, 16.17974298E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

Kulturní les.

Historický vývoj

Dobu vzniku střelnice se nepodařilo zjistit, prokazatelně zde fungovala již před druhou světovou válkou. Jedná se o pěchotní střelnici sloužící k výcviku vojenských posádek dislokovaných ve Vysokém Mýtě. Armáda střelnici opustila v 90 letech. Území bylo následně zalesněno.

Biologicko-ochranářský význam

Ačkoliv byla střelnice zalesněna, i po 30 letech se zde vyskytují fragmenty druhově pestrých širokolistých trávníků dosud obsahující i ochranářsky cennější druhy: Tetragonolobus maritimus, Taraxacum cognatum, Centaurium pulchellum či Polygala amarella.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 380 m spadající do Konopišťské pahorkatiny leží v mírně teplé oblasti (MT10). Lokalita leží na karbono-permských granitech benešovského typu.

Ochranářský management

Rizika

Lokalita je zalesněna, bez okamžitého vyřezání a nastavení vhodné péče zde ochranářsky cenné druhy rostlin v dohledné době vymřou.

Osoby a organizace působící v území

Pozemky jsou ve vlastnictví města Vysoké Mýto.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny pampeliška příbuzná Taraxacum cognatum 20.04.2016 CR O
Cévnaté rostliny pampeliška vídeňská Taraxacum vindobonense 20.04.2016 CR O
Cévnaté rostliny vítod nahořklý Polygala amarella 25.05.2015 EN

Zdroje informací

https://www.vojensko.cz

https://www.spolubojovnici.cz

Roleček J & Roleček J. (2016): Bývalá vojenská střelnice v lese Dráby u Vysokého Mýta – zanikající cenná lokalita bazifilních trávníků. Vč. sb. přír. – Práce a studie, 23 (2016): 87–92.

Fotogalerie