Vysoké Mýto

Bývalé vojenské cvičiště a travnaté letiště

Rozloha 110 ha

Opuštěno sovětskou armádou v roce 1990

49.92946155N, 16.18371885E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Lokalita je intenzivně využívaná a jsou na ní vybudovány areály autodromu, dětského dopravního hřiště, závodiště motokár a hasičského stadionu, aktivně využívané je i letiště se statutem mezinárodního neveřejného vnitrostátního letiště.

Historický vývoj

Výcvik vojáků ve Vysokém Mýtě probíhal od vzniku zdejší posádky v 60. letech 19. století na jihovýchodním okraji města v místě zvaném Na Hartech. Zvláště intenzivně bylo cvičiště využíváno po roce 1968, kdy se ve městě usídlila početná posádka okupačních vojsk. Již od 70. let byl na části vybudován autodrom se zpevněnými komunikacemi, který zde spolu s hřištěm pro motokáry a dalšími zařízeními slouží dodnes.

Biologicko-ochranářský význam

Biologický význam území je v současnosti minimální.

Přírodní poměry

Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji města vysoké Mýto podél silnice I/35. Klimaticky leží ve výběžku teplé oblasti (T2), který sem zasahuje z Polabí. Lokalita se sestává ze dvou částí – travnatého letiště s intenzivně sekanými trávníky a plochy bývalého cvičiště, na kterém jsou vybudovány různé areály pro volnočasové aktivity. Přírodní biotopy zde nejsou přítomny.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Území je v současné době bez větší biologické hodnoty.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci krkavec velký Corvus corax 07.01.2023 O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 29.12.2020 VU O

Zdroje informací

Fotogalerie