Žatec – Pereč

cvičiště

Stále aktivní cvičiště.

50.31271446N, 13.57943078E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Rozsáhlá plocha suchých a teplomilných trávníků s různě hustými porosty keřů na jihovýchodním okraji Žatce je přírodovědně cennou lokalitou s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů. Cvičiště nebylo po roce 1989 vojáky opuštěno, pouze zde dočasně poklesla intenzita výcviku. V posledních letech intenzita výcviku a frekvence pojezdů vojenskou technikou zajišťovaná vojáky 41. mechanizovaného praporu dislokovaného do Žatce opět stoupá.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny hlaváček letní Adonis aestivalis 29.05.2021 NT
Cévnaté rostliny kavyl vláskovitý Stipa capillata 12.09.2016 NT
Cévnaté rostliny mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum 11.09.2016 NT
Cévnaté rostliny trávnička obecná Armeria elongata 11.09.2016 NT
Motýli batolec červený Apatura ilia 28.06.2017 O
Motýli batolec duhový Apatura iris 28.06.2017 O
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 02.08.2017 NT
Motýli modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis 02.08.2017 VU
Motýli modrásek kozincový Glaucopsyche alexis 27.05.2017 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 02.08.2017 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 16.06.2022 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 02.08.2017 HD II a IV SO
Motýli ohniváček modrolesklý Lycaena alciphron 28.06.2017 VU
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 16.06.2022 NT
Motýli ostruháček trnkový Satyrium spini 28.06.2017 VU
Motýli pestrobarvec petrklíčový Hamearis lucina 27.05.2017 EN
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 02.08.2017 NT
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 03.10.2015 VU O
Ptáci konipas luční Motacilla flava 03.10.2015 VU SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 05.03.2020 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 24.08.2019 VU SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 25.04.2018 NT
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 15.05.2023 O
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 06.03.2020 VU O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 15.05.2023 VU KO

Zdroje informací

Fotogalerie