Žatec – Triangl

letiště – zpevněné

Opuštěno armádou v roce 1993

50.37308986N, 13.58946199E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Lokalita je bývalým vojenským letištěm se zpevněnou dráhou vybudovaným Wehrmachtem již za druhé světové války a pro vojenské účely sloužilo až do roku 2003. Poté zůstalo bez využití až do roku 2006, kdy na území letiště začala být budována průmyslová zóna Triangl. Objekty průmyslových podniků v současnosti pokrývají většinu plochy bývalého cvičiště a současný přírodovědný význam území je nízký.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 28.05.2022 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 28.05.2022 O
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 30.06.2021 NT O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 28.05.2022 VU KO
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 20.02.2022 VU O

Zdroje informací

Fotogalerie