Zdechovice – cvičiště Zbraněves

Bývalé vojenské cvičiště

Rozloha 13 ha

Opuštěno sovětskou armádou v roce 1990

50.01191377N, 15.46060803E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Lokalita je zarostlá náletovými dřevinami a celkově není využívána. Malé část slouží jako skládka inertního a organického materiálu.

Historický vývoj

Na zámku ve Zdechovicích sídlily po roce 1945 Pomocně technické prapory. Posádka dle historických leteckých snímků se v té době v prostoru pozdějšího cvičiště nacházely ovocné sady a louky. Cvičiště zde vzniklo pravděpodobně po roce 1968, kdy byl zámek poskytnutý sovětským okupačním vojskům. Na leteckých snímcích ze 70. let jsou patrně okružní cesty vyježděné vojenskou technikou. Sovětská vojska byla odsunuta v roce 1990. 

Biologicko-ochranářský význam

Území je zarostlé náletovými dřevinami. Porosty jsou převážně listnaté a relativně otevřené, přesto území postrádá větší biologickou hodnotu.

Přírodní poměry

Lokalita se nachází na nejsevernějším výběžku Železných hor pronikajícím v podobě úzkého hřbetu nad nivy Labe a Doubravky. Území leží v teplé oblasti (T2). Geologickým podkladem jsou starohorní granity. Lokalita je zarostlá náletovými dřevinami. Ve východní části jsou porosty tvořeny především listnatými dřevinami a mají mezernatý charakter v mozaice s ruderalizovanými mezofilními trávníky. V západní části jsou porosty zapojenější s větším podílem jehličnanů.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Území je v současné době bez větší biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis 02.05.2019 NT
Cévnaté rostliny vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 02.05.2019 NT O
Cévnaté rostliny žebřice pyrenejská Libanotis pyrenaica 02.05.2019 NT
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 31.08.2020 VU KO

Zdroje informací

Fotogalerie