Znojmo – Kraví hora

cvičiště

Opuštěno armádou v 60. létech 20. st.

48.84632214N, 16.0386228E

Status ochrany přírody

EVL - Podyjí; PO - Podyjí; NP - Podyjí

Současné využití

Historický vývoj

Bývalé cvičiště Kraví hora se nachází na návrší rozkládajícím se mezi Znojmem a Konicemi. Pro vojenské účely využíváno od počátku 20. století a výcvik zde ustal v 60. letech. V současnosti se jedná o významnou enklávu suchých vřesovišť nacházející se na okraji národního parku Podyjí izolovanou od dalších rozsáhlejších vřesovišť v okolí Popic a Havraníků. Díky blízkosti města se jedná o oblíbený cíl návštěvníků. V době ukončení vojenského výcviku byla plocha téměř bez dřevin, v současnosti je zastoupení náletových dřevin poměrně vysoké. Bývalé cvičiště je udržováno každoroční pastvou ovcí a koz, výřezem dřevin a strháváním svrchní vrstvy na malých plochách s cílem obnovit podmínky pro regeneraci vřesovišť.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva, vyřezávání dřevin a jiné.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci Agrilus suvorovi 27.04.2019 VU
Brouci Allecula rhenana 27.07.2021 VU
Brouci Ampedus rufipennis 25.06.2021 NT
Brouci Ampedus sinuatus 25.05.2021 NT
Brouci Amphimallon assimile 25.06.2021 NT
Brouci Anisoxya fuscula 02.07.2019 NT
Brouci Anthaxia chevrieri 28.05.2021 EN
Brouci Barypeithes albinae 25.06.2021 NT
Brouci Cardiophorus discicollis 25.06.2021 NT
Brouci Cardiophorus vestigialis 15.10.2019 EN
Brouci Centricnemus leucogrammus 25.05.2021 NT
Brouci Ceutorhynchus hirtulus 12.05.2018 NT
Brouci Cleopomiarus micros 25.06.2021 VU
Brouci Colobicus hirtus 27.07.2021 EN
Brouci Cycloderes pilosulus 25.06.2021 NT
Brouci Cymindis axillaris 11.09.2021 VU
Brouci Cyphocleonus achates 03.09.2021 EN
Brouci Dicerca berolinensis 03.09.2021 VU
Brouci Dicronychus rubripes 25.06.2021 VU
Brouci Drapetes mordelloides 27.07.2021 EN
Brouci Dromaeolus barnabita 27.07.2021 VU
Brouci Exapion compactum 25.05.2021 VU
Brouci Gronops lunatus 25.05.2021 NT
Brouci Kyklioacalles suturatus 25.06.2021 NT
Brouci Lathropus sepicola 02.07.2019 VU
Brouci Lebia marginata 03.09.2021 CR
Brouci Mycetophagus decempunctatus 27.05.2019 EN
Brouci Mycetophagus piceus 27.07.2021 NT
Brouci Ocypus brunnipes 21.06.2021 VU
Brouci Ocypus mus 21.06.2021 EN
Brouci Omophlus betulae 25.05.2021 VU
Brouci Oryxolaemus flavifemoratus 25.06.2021 VU
Brouci Pheletes quercus 28.05.2021 NT
Brouci Philonthus fumarius 18.05.2019 NT
Brouci Platyrhinus resinosus 27.05.2019 NT
Brouci Pleurophorus caesus 27.07.2021 NT
Brouci Pseudeuparius sepicola 25.06.2021 NT
Brouci Rutidosoma globulus 25.05.2021 NT
Brouci Sibinia variata 25.05.2021 NT
Brouci Stenagostus rhombeus 25.06.2021 VU
Brouci Tachinus elongatus 28.05.2021 VU
Brouci Trachyphloeus rectus 25.05.2021 NT
Brouci Trichoferus pallidus 27.07.2021 EN
Brouci Triplax lepida 27.05.2019 VU
Brouci Wanachia triguttata 25.06.2021 NT
Brouci blanočlenec červenonohý Hymenalia rufipes 27.07.2021 NT
Brouci hubojed čárkovaný Mycetochara maura 27.07.2021 NT
Brouci hubojed dvouskvrnný Mycetochara humeralis 25.06.2021 NT
Brouci kmenař trouchový Uloma culinaris 25.06.2021 NT
Brouci kozlíček vrbový Lamia textor 25.05.2019 NT
Brouci krasec borový Phaenops cyanea 25.06.2021 NT
Brouci krasec měďák Chalcophora mariana 27.07.2021 VU O
Brouci krasec vidličnatý Dicerca furcata 03.09.2021 CR
Brouci kůrař dvojbarvý Corticeus bicolor 25.06.2021 NT
Brouci květokras vrbový Anthaxia salicis 27.05.2019 EN
Brouci květomil černý Podonta nigrita 25.06.2021 VU
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 30.04.2021 VU O
Brouci polník březový Agrilus betuleti 27.04.2019 VU
Brouci polník hedvábný Agrilus hastulifer 02.07.2019 EN
Brouci polník luční Agrilus pratensis 25.06.2021 NT
Brouci polník stromový Agrilus sinuatus 02.07.2019 VU
Brouci polník třezalkový Agrilus hyperici 25.06.2021 NT
Brouci prskavec menší Brachinus explodens 21.06.2021 O
Brouci roháč obecný Lucanus cervus 25.06.2021 VU HD II O
Brouci tesařík obrovský Cerambyx cerdo 25.06.2021 EN HD II a IV SO
Brouci zlatohlávek Fieberův Protaetia fieberi 27.07.2021 EN
Brouci zlatohlávek skvostný Protaetia speciosissima 25.06.2021 VU O
Cévnaté rostliny čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis 27.04.2020 NT
Cévnaté rostliny hrušeň polnička Pyrus pyraster 27.06.2020 NT
Cévnaté rostliny kociánek dvoudomý Antennaria dioica 13.05.2021 EN
Cévnaté rostliny koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis 05.04.2021 VU HD II a IV SO
Cévnaté rostliny křivatec český Gagea bohemica 09.03.2021 VU SO
Cévnaté rostliny křivatec český pravý Gagea bohemica subsp. bohemica 27.02.2020 VU SO
Cévnaté rostliny lněnka lnolistá Thesium linophyllon 29.05.2020 NT
Cévnaté rostliny modřenec chocholatý Muscari comosum 10.06.2016 NT
Cévnaté rostliny mochna písečná Potentilla incana 05.06.2019 NT
Cévnaté rostliny ostřice drobná Carex supina 05.06.2019 NT
Cévnaté rostliny ostřice nízká Carex humilis 09.04.2019 NT
Cévnaté rostliny ostřice úzkolistá Carex stenophylla 09.04.2019 VU KO
Cévnaté rostliny prasetník plamatý Hypochaeris maculata 26.07.2019 VU
Cévnaté rostliny růže bedrníkolistá Rosa spinosissima 23.09.2019 VU
Cévnaté rostliny růže galská Rosa gallica 04.08.2019 VU
Cévnaté rostliny řebříček štětinolistý Achillea setacea 27.06.2020 NT
Cévnaté rostliny silenka ušnice Silene otites 05.06.2019 NT
Cévnaté rostliny smil písečný Helichrysum arenarium 23.09.2019 EN SO
Cévnaté rostliny vstavač kukačka Anacamptis morio 27.04.2020 CR SO
Motýli běloskvrnáč lišejníkový Dysauxes ancilla 02.07.2019 NT
Motýli bourovčík toulavý Thaumetopoea processionea 29.07.2018 VU
Motýli bourovec březový Eriogaster lanestris 24.03.2017 VU
Motýli bourovec prsténčivý Malacosoma neustria 02.07.2019 NT
Motýli hnědásek kostkovaný Melitaea cinxia 14.05.2017 VU
Motýli hranostajník osikový Furcula bifida 04.07.2020 VU
Motýli hřbetozubec stříbroskvrnný Spatalia argentina 02.07.2019 VU
Motýli můřice jarní Achlya flavicornis 26.03.2018 VU
Motýli okáč medyňkový Hipparchia fagi 05.07.2021 VU
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 05.07.2021 NT
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 12.05.2018 NT O
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 04.07.2020 HD II
Motýli přástevník mařinkový Watsonarctia casta 05.06.2015 EN SO
Motýli přástevník špenátový Arctia villica 26.05.2018 VU
Motýli zelenáček koulenkový Jordanita globulariae 20.06.2015 NT
Neuropteroidní hmyz pakudlanka jižní Mantispa styriaca 24.06.2018 KO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 24.10.2021 NT
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 25.05.2021 VU KO
Ortopteroidní hmyz saranče černoskvrnná Stenobothrus nigromaculatus 16.08.2019 NT
Ortopteroidní hmyz saranče vlašská Calliptamus italicus 16.08.2019 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 24.06.2021 VU HD IV SO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 01.04.2020 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 19.05.2022 EN SO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 22.06.2022 NT
Ptáci krkavec velký Corvus corax 01.04.2020 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 19.05.2020 VU SO
Ptáci labuť velká Cygnus olor 20.01.2017 VU
Ptáci lelek lesní Caprimulgus europaeus 18.05.2019 EN BD I SO
Ptáci morčák velký Mergus merganser 20.01.2017 CR KO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 10.06.2021 VU BD I SO
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 20.01.2017 VU O
Ptáci rorýs obecný Apus apus 22.06.2022 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 18.05.2019 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 19.05.2022 O
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 20.01.2017 NT
Ptáci strakapoud jižní Dendrocopos syriacus 20.01.2017 EN BD I SO
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 09.06.2020 VU
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 22.06.2022 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 22.06.2022 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 20.01.2017 NT
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 22.06.2022 SO
Savci vydra říční Lutra lutra 23.02.2018 NT HD II a IV SO
Vážky klínatka vidlitá Onychogomphus forcipatus 05.07.2021 NT

Zdroje informací

Fotogalerie